Oliebranchens Miljøpulje/OM

Det er ikke længere muligt at tilmelde nye grunde til Miljøpuljen. De ca. 10.000 grunde, som oprindelig blev tilmeldt ordningen, er i dag undersøgt og oprenset eller ved at blive det.

Stadig enkelte uafsluttede sager

Der er stadig nogle grunde, som ikke er færdigoprensede eller som er under overvågning. Det er årsagen til, at Miljøpuljerådet ikke nedlagt.

Baggrunden for Oliebranchens Miljøpulje

Formålet med Oliebranchens Miljøpulje (OM) var at undersøge og oprense forureninger på nedlagte benzinstationer og andre steder med detailsalg af motorbrændstof (benzin og dieselolie).

Oliebranchens Miljøpulje blev aftalt mellem samtlige olieselskaber, der sælger autobenzin i Danmark, og en række offentlige myndigheder.

Aftalen blev underskrevet i 1992 af Oliebranchens Fællesrepræsentation (nu Drivkraft Danmark), Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner), Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens involvering i OM har bestået i at varetage formandskabet for Miljøpuljerådet, som er et råd med repræsentanter for aftaleparterne. Miljøpuljerådet har stået for den årlige udvælgelse af grunde til undersøgelse og eventuel oprensning.

Se hjemmeside for Oliebranchens Miljøpulje (nu Drivkraft Danmark) her

Aftaler bag OM og anden baggrundsinformation

Oliebranchens Miljøpulje hviler på to sæt aftaler, hvor den ene drejer sig om branchens interne forhold, og den anden dækker forholdet mellem branchen og miljømyndighederne.

Finansieringsaftalen

Aftalen indeholder både bestemmelser om benzinselskabernes økonomiske bidrag til OM og bestemmelser om puljens drift og organisation. Finansieringen tilvejebringes ved at de otte benzinselskaber i Danmark indbetaler et bidrag til OM. Bidraget kalkuleres på grundlag af selskabernes salg af autobenzin, og det årlige bidrag udgør for tiden 125 millioner kr. Beløbet ligger ikke fast, idet beregningsgrundlaget kan ændres på OM’s årlige generalforsamling.

Administrationsaftalen

Aftalen mellem de offentlige miljømyndigheder, Miljøstyrelsen, regioner, kommuner og oliebranchen er en frivillig aftale om at rydde op på nedlagte benzinstationer. Aftalen indeholder bestemmelser om tilmelding af grunde samt et administrativt system der skal administrere og prioritere de mange tilmeldinger til puljen. Aftalen indeholder også bestemmelser om etablering af et Miljøpuljeråd.

Miljøpuljerådet består af repræsentanter for de parter som har underskrevet administrationsaftalen, og Miljøstyrelsens direktør er formand. Det forberedende prioriteringsarbejde udføres af Miljøpuljerådets sekretariat i Miljøstyrelsen.