PFAS

PFAS (per- og polyfluoralkyl stoffer) dækker over en gruppe kemisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Der er i dag identificeret op imod 12.000 PFAS som har forbindelse til produktion og anvendelse af industrielt udstyr og produkter til professionelle og forbrugere. Den brede anvendelse har bl.a. resulteret i, at nogle PFAS nu er identificeret mange steder i miljøet, herunder i grundvand og regnvand.

Der er i dag identificeret op imod 12.000 PFAS som har forbindelse til produktion og anvendelse af industrielt udstyr og produkter til professionelle og forbrugere. PFAS anvendes blandt andet i elektronik, i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, maling og tekstiler, og mange andre steder, hvor man har haft gavn af de tekniske egenskaber som resistens for varme, kemi og slid, mm.

Den brede anvendelse har bl.a. resulteret i, at nogle PFAS nu er identificeret mange steder i miljøet, herunder i grundvand og regnvand.

PFAS vurderes problematiske, da alle stofferne er svært nedbrydelige eller kan nedbrydes til svært nedbrydelige stoffer (med få undtagelser), mange er mobile i vandmiljøet, nogle PFAS er også skadelige og kan ophobes i planter, dyr og mennesker. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom, effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. Endvidere mistænkes de også for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende

Nogle PFAS er allerede reguleret gennem flere lovgivninger, hvor de største er EU’s kemikalielovning REACH og POP-forordningen. I POP er der fastsat grænser for markedsføring og anvendelse af PFOS og PFOA samt deres salte og beslægtede forbindelser, i stoffer, blandinger og artikler. I februar 2023, trådte EU anvendelsesbegrænsning under REACH af C9-C14 PFCA dets salte of beslægtede stoffer i kraft.

På grund af bekymringen omkring ukontrollerede forhold ved produktion og anvendelse af PFAS, stoffernes svære nedbrydelighed, samt den generelle tendens til at substituere forbudte PFAS til andre ”nye” PFAS, har Tyskland, Holland, Sverige, Norge og Danmark, siden januar 2020, arbejdet på et forslag om anvendelsesbegrænsning af alle PFAS i henhold til REACH, EU’s kemikalielovgivning. Forslaget er den 13 januar 2023 blevet indsendt til EU’s Kemikalieagentur. 

Forslaget blev publiceret den 7. februar 2023 og er et af de mest omfattende forslag i EU’s historie

Forslaget kommer til at inkludere hele leverandørkæden. Derfor er anvendelse i produktionen og import til EU såvel som indhold i produkter i supermarkedet, omfattet.

Se præsentationen af forslaget (engelsk) og læs om publiceringen på Det Europæiske Kemikalieagenturs hjemmeside

FAQ om det nye forslag om PFAS fra EU

Hvis din virksomhed, som mange andre virksomheder, bliver påvirket af begrænsningsforslaget for PFAS, så kan du få en bedre forståelse af forslaget ved for eksempel at læse de 200 spørgsmål og svar, som Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har offentliggjort.
Læs FAQ 

Se ECHA's præsentation af det nye begrænsningsforslag
Webinaret er tilgængeligt på ECHA’s hjemmeside og på ECHA’s youtube kanal

Hvem gør hvad, når der bliver fundet PFOS-forurening? (Tjeklisten)

Miljøstyrelsen har sammen med relevante myndigheder udarbejdet en tjekliste for myndighedskoordinering af PFOS-sager på brandøvelsespladser. Tjeklisten kan også anvendes som inspiration ved andre konstaterede PFAS-forureninger. 

Se tjeklisten

Til butiksejere

Nyheder om PFAS