Videnstaskforce for PFAS

Videnstaskforcen for PFAS er nedsat i 2023 og skal arbejde til og med 2024. Formålet med videnstaskforcen er at sikre et overblik over viden om forekomst, risici og spredning af PFAS i miljøet i Danmark og internationalt.

Gennem de seneste år har fund af PFAS i miljøet givet anledning til bekymring hos befolkningen. Der er gennemført undersøgelser og arbejdet bredt hos mange myndigheder for at skabe overblik over forureningens omfang. Regeringen har derfor med Finansloven for 2023 nedsat en Videnstaskforce for PFAS.

Eksperterne i videnstaskforcen har i 2023 arbejdet med at skabe et overblik over national og international viden om forekomst, skæbne og effekt af PFAS i miljøet og relationen til eksponering af mennesker og har i rapporten identificeret konkrete videnshuller vedrørende forekomst, skæbne og effekter af PFAS i miljøet og relationen til human eksponering, som kan lukkes eller afklares i løbet af 2024.

Videnstaskforcens arbejde i 2023 er opsummeret i en rapport. Rapporten peger på videnshuller om PFAS i Danmark og giver forslag til i alt 12 projekter, som kan lukke nogle af videnshullerne i løbet af 2024.

Læs rapport om "Begrænsning af menneskers og miljøets eksponering for PFAS i Danmark. Del 1 Identifikation af videnshuller." (pdf) her.

Videnshullerne i videnstaskforcen rapport adresseres med henblik på, at Videnstaskforcen kan give forslag til prioriterede handlingsanvisninger ved udgangen af 2024. Videnstaskforcen har identificeret 12 korterevarende projekter, som vil kunne bidrage til, at de beskrevne videnshuller kan kvalificeres yderligere i videnstaskforcens arbejde i 2024 med prioriterede handlingsanvisninger for vidensopbygning og håndtering.

Den overordnede sigtelinje for identifikation og udvælgelse af videnshuller har været betydningen af områdets bidrag til en reduktion af menneskers og miljøets eksponering for PFAS på kort og langt sigt. Der er inddraget områder, hvor særlige danske forhold kan gøre, at internationale erfaringer og viden måske ikke kan overføres direkte. Desuden blev hensynet til, om lukning af et videnshul kan understøtte konkrete handlingsanvisninger i risikohåndteringen inddraget.

Videnstaskforcen understreger i rapporten, at de udvalgte projekter langt fra dækker hele PFAS-problematikken. Flere områder blev fravalgt, da de faldt uden for formålet med videnstaskforcens arbejde i 2023 eller fordi der var igangværende projekter om emnet i Danmark.

Så snart det er udvalgt hvilke projekter der igangsættes, annonceres det her på siden.