Affaldsdata og affaldsdatasystemet

Affaldsdatasystemet er en webbaseret database, der samler informationer om affaldsstrømme i Danmark.

Virksomheder, der tager ansvar for behandling af affald, har ifølge bekendtgørelsen om affaldsdatasystemet, indberetningspligt overfor Affaldsdatasystemet. Ved indberetning skal de angive, hvor de har modtaget affald fra, hvilket affald der er tale om, og hvordan affaldet skal behandles. Virksomheder, der indberetter affaldsdata, kan redigere og fremsøge egne affaldsdata, mens en række affaldsdata er offentligt tilgængelige.

Affaldsdata er et vigtigt redskab til planlægning, målsætninger, tilsyn og til information om affald på europæisk-, nationalt- og kommunalt niveau.

Kontakt affaldsdatateamet

Kontakt 72 54 81 81, mandag til fredag kl. 10-14 eller pr. mail til affaldsdatasystem@mst.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet om affaldsdatasystemet

Send en mail til jeje@mst.dk