Redigér affaldsdata

Virksomheder kan redigere i de indberettede oplysninger i affaldsdatasystemet frem til den 1. marts i årets indberetningsperioden. Her kan du læse, hvordan du redigerer i din virksomheds indberettede oplysninger.

Virksomheders adgang til at redigere data

Ifølge bekendtgørelsen for Affaldsdatasystemet, § 10, stk.1, har virksomheder der er omfattet af § 5, stk.1, adgang til og kan via virk.dk senest den 1. marts rette i de data, som virksomheden har indberettet til Affaldsdatasystemet dækkende det foregående kalenderår.

Stk.2 Kommunalbestyrelsen har fra den 2. marts til den 30. juni adgang til at rette i data i Affaldsdatasystem om affald fra affaldsleverandør inden for den pågældende kommune for det foregående kalenderår. 

Vejledning til virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Log ind i ADS-Portalen og rediger affaldsdata

Kommunernes adgang til at redigere data

Kommunalbestyrelsen kan fra den 2. marts til den 30. juni, rette i indberettede data om affald, som er produceret i kommunen. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere virksomheden, der har foretaget indberetningen.

Vejledning til kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Fordeling af affald fra genbrugspladser eller indsamlingsordninger ejet af flere kommuner 

Hvis en kommunal indsamlingsordning, kubeindsamling eller en genbrugsplads modtager affald fra flere kommuner, er der mulighed for at dette procentvis kan fordeles mellem de relevante kommuner. Den procentvis fordeling vil være gældende for alle år og foretages når der er underskrevet et tilsagn af alle ejerkommuner. Det underskrevne tilsagn fremsendes til affaldsdatasystem@mst.dk. Fordelingen vil være gældende indtil der modtages en annullering fra én eller flere ejerkommuner, eller en opdateret fordeling med underskrift fra alle ejerkommuner.

Hent tilsagnsskabelon

Miljøstyrelsens adgang til at redigere data

Miljøstyrelsen har adgang til og kan rette i alle data indberettet til Affaldsdatasystemet. Hvis Miljøstyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal Miljøstyrelsen orientere virksomheden, der har foretaget indberetningen.