Affald og genanvendelse

Regler og indsatser skal sikre, at affald behandles miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i affaldet i vidt omfang genbruges og indgår i fremstilling af nye produkter.

Nyheder om affald og genanvendelse