Deponering

Den cirkulære handlingsplan for 2020 - 2032, som er regeringens strategi for affaldsforebyggelse og affaldshåndtering, har til formål at minimere de mængder affald, der skal deponeres eller brændes.