Tilskudsordning for biocover

BEMÆRK! Ordningen er lukket for nye ansøgere.

Der er afsat 178 mio. kr. i tilskudsmidler til etablering af biocoverløsninger på deponeringsanlæg og lossepladser frem til 2024. Formålet er at reducere drivhusgas-udledningen ved at omdanne metan fra affaldsnedbrydningen til CO₂.

Som et led i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser, er det besluttet at finansiere etablering af såkaldte biocovers på danske deponeringsanlæg og lossepladser, hvorfra der udledes metan fra affaldsnedbrydningen. Ved biocoverløsninger omdannes metanen til CO2, som er en ca. 25 gange mildere drivhusgas. Miljøstyrelsen står for udformning og administration af tilskudsordningen.