Deponeringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg omfatter bl.a. en beslutning om kriterier og procedurer for modtagelse af affald på anlæggene.

Bekendtgørelse nr. 1921 af 30. september 2021 om ændring af bekendtgørelse om deponeringsanlæg findes på Retsinformations hjemmeside.

Læs bekendtgørelse nr. 1921 af 30. september 2021

Bekendtgørelse nr. 1253 af 21. november 2019 om deponeringsanlæg findes på Retsinformations hjemmeside.

Læs bekendtgørelse nr. 1253 af 21. november 2019 om deponeringsanlæg

Bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg findes på Retsinformations hjemmeside.

Læs bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg

Bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 om deponeringsanlæg er ophævet med undtagelse af § 32, stk. 2 og 3, og § 33, stk. 3 og 4.

Læs Bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 

Deponeringsbekendtgørelsen er en samlet implementering af EU's direktiv om deponering af affald (1999/31/EF), samt rådets beslutning om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg (2003/33/EF).

Læs EU's direktiv om deponering af affald (1999/31/EF)

Læs Rådet beslutning om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg (2003/33/EF)

Læs Berigtigelse til Rådets beslutning om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg (2003/33/EF)

Høringsnotat og høringssvar

Læs høringssvar til bekendtgørelsen, som Miljøstyrelsen modtog i høringen

Læs Miljøstyrelsens høringsnotat med kommentarer til de væsentligste høringskommentarer

Vejledende udtalelser om deponeringsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen vil løbende udsende vejledende udtalelser til uddybning af bekendtgørelsen.

Læs vejledende udtalelser til uddybning af bekendtgørelsen

Godkendelsesbekendtgørelsen

Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsens § 1, at bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og bekendtgørelse om affald.

Link til godkendelsesbekendtgørelsen

Link til godkendelsesordningen for listevirksomheder

Link til Miljøstyrelsen Virksomheder, opgaver og ansvarsområder