Opgaver og ansvarsområder

Miljøstyrelsen - Virksomheder varetager myndighedsopgaver på tværs af hele landet fra kontorerne i Slagelse, Odense og Aarhus.

Miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder

Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for mange af de største og/eller mest forurenende virksomhedstyper. Det gælder for cirka 400 virksomheder, herunder kommunalt ejede og drevne deponeringsanlæg af typerne:

Læs generel information:
Godkendelse af listevirksomhed
Miljøtilsyn
Brugerbetaling
Liste over anlæg, hvor Miljøstyrelsen - Virksomheder er myndighed

Miljøtilsynsplan for 2022-2026

Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller i § 3 krav om, at tilsynsmyndighederne udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for tilsynet med virksomheder og husdyrbrug mv.

Læs miljøtilsynsplanen for de anlæg Miljøstyrelsen fører tilsyn med her:
Miljøtilsynsplan 2022-2026

Miljøvurdering af konkrete planer og projekter (VVM)

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-screening og VVM-vurdering) i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse, hvor Miljøstyrelsen ifølge miljøbeskyttelsesloven har godkendelseskompetencen.

Lovbekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), kan ses i Retsinformation.

Ansøgning om vurdering af et projekt efter lovens bilag 2 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen skal indsendes via den digitale portal Byg og Miljø (BOM). For alle andre projekter kan ansøgningen sendes direkte til Miljøstyrelsen, og der er ikke krav til form.

I andre tilfælde, hvor staten er myndighed henvises til – Miljøstyrelsen, naturforvaltning.

Mailabonnement på miljøtilladelser og miljøtilsyn

Anlæg, hvor Miljøstyrelsen - Virksomheder er myndighed