Producentansvar

Producentansvar betyder at virksomhedere er pålagt særlige miljøansvar for de produkter som de sætter på markedet. Det overordnede formål med et producentansvar er at motivere virksomheder til grønnere løsninger. I Danmark er en række produktområder omfattet af producentansvar (se oversigt og links nedenfor). Producentansvarene for de enkelte produktområder er lovgivning som virksomheder har pligt til at sætte sig ind i og efterleve.

Hvis en virksomhed er omfattet af et producentansvar, betyder det at virksomheden skal betale for håndtering af de produkter de har tilgængeliggjort, når produkterne bliver til affald. Et producentansvar kan også have miljøkrav i forhold til produktdesign og materialevalg.

Økonomiske incitamenter der skal fremme brug af miljøvenlige og let genanvendelige materialer kan også indgå i producentansvarene.

Reglerne har to navne
Reglerne kaldes både ’producentansvar’ og ’udvidet producentansvar’. De to navne bruges i flæng og dækker over det samme.

Producentansvar på emballage, hvad handler det om?