Emballage

Vi skal bruge mindre emballage og gøre den emballage vi bruger grønnere. Derfor implementeres der nu Producentansvar for emballage i Danmark. Producentsansvaret skal tilskynde virksomheder til at mindske emballageforbruget, øge genanvendelsen og øge brugen af genbrugsemballage. 1. april 2024 trådte første del af regelsættet i kraft. Det betyder, at virksomheder skal registrere forventede tilgængeliggjorte emballagemængder inden den 31. august 2024. (information herunder opdateret 17-4-2024)

Har du tjek på din virksomheds emballage? Og ved du at der snart skal indberettes?

Virksomheders forpligtigelser

Virksomheder der tilgængeliggør emballage eller emballerede produkter på det danske marked, har ansvar for emballagerne, når de bliver til affald. Ansvaret betyder, at virksomhederne skal betale for håndteringen af emballageaffald. I princippet har virksomhederne også ansvaret for organisering af håndteringen af affaldet, men dette ansvar kan virksomheder i praksis få hjælp til at håndtere, ved at melde sig ind i en kollektivordning. Virksomheden betaler så kollektivordningen for organisering og håndtering af affaldet.

Producentansvaret kræver hurtig handling fra virksomheder

Virksomheder der er omfattede skal registrere deres forventede mængder tilgængeliggjort emballage i 2024. Registreringen skal ske i Dansk Producentansvars register. I forbindelse med registreringen skal virksomheder betale et opstartsgebyr på 1000 kr. Hvis virksomheden allerede er registreret for andre producentansvar er gebyret 500 kr. 

Deadline for registrering: 31. august 2024.

(virksomheder der påbegynder tilgængeliggørelse af omfattet emballage efter 31-8-2024, skal registrere sig senest 14 dage før tilgængeliggørelsen påbegyndes)  

Du finder registreringsregistret på Dansk Producentansvars hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål i relation til registreringen skal rettes til Dansk Producentansvar.

Dansk Producentansvar udbygger løbende deres hjemmeside med vejledning i forhold til producentansvar for emballage og virksomheders registrering.

Det er din virksomheds pligt at undersøge, om virksomheden er omfattet af reglerne om producentansvar på emballage. Virksomheder kan få vejledning hos Dansk Producentansvar (DPA), i forhold til om deres emballager er omfattet af producentansvaret. Hvis du søger vejledning hos DPA, er det vigtigt, at du har orienteret dig om reglerne for det udvidede producentansvar, så du kan stille specifikke spørgsmål.

Læs bekendtgørelsen om registrering og indberetning af emballage.

Der er krav om indberetning af forventede 2024 mængder, fordi den nye organisering af håndteringen af emballageaffald skal sættes op

Det er vigtigt at virksomheder gør sig umage og indrapporterer realistiske estimater for de forventede tilgængeliggjorte 2024 mængder. De forventede 2024 mængder skal bruges til opsætning af det fremtidige system for håndtering af emballageaffald. 
Når producentansvaret er fuldt implementeret, er det de faktiske realiserede emballagemængder, der skal indrapporteres (ikke estimater). Indrapporteringen af realiserede mængder skal foregå i første kvartal det efterfølgende år.

Først fra 2025 skal virksomheder betale gebyrer for det emballageaffald de genererer

Året 2025 bliver det første år, hvor producenter skal betale for håndteringen af deres emballageaffald. I starten af 2026 indrapporteres de faktiske tilgængeliggjorte 2025 mængder. Det er de reelle endelige indrapporterede 2025 mængder som vil danne grundlaget for, hvor meget de enkelte virksomheder skal betale, for håndteringen af deres andel af den samlede mængde emballageaffald i Danmark i 2025.

Nedenfor finder du følgende:

  1. En generel introduktion til producentansvar på emballage. Introduktionen giver en blød indflyvning til emnet og gør det lettere at læse og forså selve bekendtgørelsen.
  2. Illustrationer der viser placering af producentansvar. Her finder du en række scenarier der viser, hvilken virksomhed der får producentansvaret når emballage og emballerede produkter bevæger sig igennem rækker af virksomheder.
  3. Q&As. Her kan du finde svar på spørgsmål.

Miljøstyrelsen vil løbende udbygge informationen her på siden. Besøg siden med jævne mellemrum, hvis du gerne vil vide mere eller har spørgsmål.

1. Generel introduktion til producentansvar på emballage

Virksomheder pålægges et ansvar for håndtering af det emballageaffald de skaber

Virksomheder der tilgængeliggør emballage eller emballerede produkter på det danske marked, får nu ansvar for emballagerne, når de bliver til affald. Ansvaret betyder, at virksomhederne skal betale for håndtering af emballagen i affaldsfasen. I princippet får virksomhederne også ansvaret for organisering af håndteringen af affaldet, men dette ansvar kan virksomheder i praksis få hjælp til at håndtere, ved at melde sig ind i en kollektivordning. Virksomheden betaler så kollektivordningen for organisering og håndtering af affaldet.

Er din virksomhed omfattet? Forstå begrebet ’producent’

Hvis en virksomhed er ’producent’ i forhold til reglerne om producentansvar på emballage, betyder det, at virksomheden har producentansvaret for emballagen. Mange produkter og varer bevæger sig igennem flere virksomheder, inden de når slutbrugeren. Reglerne om producentansvar på emballage definerer, at den virksomhed, som første gang tilgængeliggør et produkt på det danske marked, er ’producent’, og at det er denne virksomhed som har forpligtigelserne i forhold til producentansvaret. Det er vigtigt at være opmærksom på, at producentbegrebet i reglerne for emballageansvar adskiller sig fra den almindelige forståelse, af hvad en producent er. I forhold til reglerne om producentansvar kan en producent fx både være en importør, en virksomhed som får andre virksomheder til at producere for sig, eller en distributør.

Den videre udvikling af producentansvar på emballage, fra 2025 foldes reglerne mere ud

Mere detaljerede regler for organiseringen af producentansvaret for emballage, bliver udarbejdet i løbet af 2025.

Læs mere

Læs registreringsbekendtgørelsen bekendtgørelsen hvor producentbegrebet defineres.

Hvis du vil vide mere om definitionen af emballage kan du finde Emballagebekendtgørelsen her.

2. Illustrationer der viser placering af producentansvar (under udarbejdelse)

Her kan du se eksempler på hos hvilken virksomhed producentansvaret for emballage placeres.

3. Q&A producentansvar (under udarbejdelse)