Batterier

Batterier findes i elektriske produkter, men indgår også i mange produkter, hvor de kan overses fx postkort med musik og blinkende børnesko. Batterier kan indeholde farlige stoffer som kviksølv og cadmium, der ikke må slippe ud i vores miljø. Batterierne indeholder vigtige råstoffer, som skal genanvendes, da vi ellers risikerer at løbe tør. Derfor er der producentansvar for virksomheder, der sælger batterier i Danmark.

Nye regler   

Batterier har en stor betydning for den grønne omstilling. Derfor er der vedtaget nye regler, som skal gøre batterimarkedet mere cirkulært.

Reglerne vedrør hele batteriets livscyklus – fra råstofindvinding, produktion og affaldsbehandling. 

De nye regler gælder i Danmark og er ens for alle EU-lande, fordi reglerne kommer fra en EU-forordning. 

Læs reglerne i forordningen.

Se de gældende regler 

Læs om de nuværende regler for producentansvar for batterier.

Alle batterier er omfattet

De nye regler gælder alle typer batterier – alt fra standardiserede husholdningsbatterier, el-cykelbatterier, startbatterier, elbilsbatterier til store specialfremstillede industribatterier.

Forordningen opdeler batterierne i fem kategorier

  • Bærbare batterier – vejer under 5 kg. og ikke er et industribatteri
  • Batterier til lette transportmidler (LMT) – drivkraft til fx el-cykler og el-løbehjul
  • Industribatterier – specifikt designet til industrielle formål, eller som ikke falder i de øvrige kategorier
  • Startbatterier – anvendes til køretøjers forbrændingsmotorer
  • Elkøretøjsbatterier – trækkraft til fx hybrid- og elbiler

Producentansvar for batterier

Kravene til producentansvar udbygges for alle typer batterier medio 2025.

I Danmark har der i mange år været producentansvar for batterier. Batteriforordningen giver både mere ansvar og mere selvbestemmelse til virksomhederne. Virksomhedernes forpligtigelser hertil fremgår af kapitel VIII i batteriforordningen.

En væsentlig ændring er, at batteriproducenter og -importører (herefter producenter) fremover får både det finansielle og organisatoriske ansvar for både indsamlingen og affaldshåndteringen. Det betyder, at producenterne fremover:

  • selv skal etablere og finansiere et indsamlingsnetværk, hvor borgere og virksomheder kan aflevere deres brugte batterier.
  • skal etablere indsamlingsnetværket i samarbejde med forskellige indsamlingssteder som fx elektronikforretninger, autoophuggere, kommuner, supermarkeder m.fl.
  • ikke skal indbetale en betalingssats til SKAT, da kommunerne ikke længere er forpligtiget til at indsamle de bærbare batterier hos borgerne.
  • bliver ansvarlige for at nå indsamlingsmålene for bærbare batterier og LMT-batterier.

Læs de eksisterende regler.

En kollektiv ordning kan varetage producentansvaret for din virksomhed

Du kan vælge at varetage producentansvaret selv, eller du kan overlade ansvaret for at indsamle og affaldshåndtere brugte batterier til en kollektiv ordning. En kollektiv ordning kan enten være en privat virksomhed eller en forening, der løfter producentansvaret for de enkelte producenter. Dette sker typisk mod betaling af et medlemsbidrag.

Se oversigten over kollektive ordninger i Danmark.

Øgede produktkrav  

Produktkravene øges til batterierne. Der indføres bl.a. oplysningskrav om visse batteriers CO2-aftryk, CE-mærkning, ydeevne og genanvendt kemisk indhold.

Fremover skal virksomheder også udføre og dokumentere due diligence i forsyningskæden, så produktionen foregår bæredygtigt både for miljøet og de mennesker, som udvinder råstofferne.

Regeringen har endnu ikke udpeget, hvilke styrelser, som bliver myndighed for produktkravene. Når myndighedsansvaret er endeligt fastlagt, bliver hjemmesiden opdateret med kontaktoplysninger på myndighederne. Miljøstyrelsen er myndighed for producentansvaret, men ikke for produktkravene.

Hvornår træder reglerne i kraft?

De enkelte regler træder i kraft på forskellige tidspunkter. Størstedelen af reglerne træder i kraft fra midten af 2025 til 2027.

Selve producentansvar for batterier træder i kraft den 18. aug. 2025. Kommunerne samler fortsat de bærbare batterier ind i 2025 i en overgangsordning. Fra 2026 skal producenterne selv organisere indsamlingen.

Se hvornår de enkelte regler træder i kraft.