Indberet affaldsdata

En indberetningsperiode løber fra den 1. januar til den 31. december. Fristen for årets indberetning til Affaldsdatasystemet er senest den 1. marts, det efterfølgende år. Det er muligt at indberette løbende eller at indberette årets samtlige aktiviteter én gang årlig.

Hvem skal indberette til affaldsdatasystemet?

Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af:

  • Virksomheder, der er registreret som indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistreret, og som er indsamler af husholdningsaffald og/eller erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og/eller forbrændingsegnet erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for affaldets videre behandling. 
  • Virksomheder, der er registreret som indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret, og som modtager og sorterer affald inden affaldets videre behandling. 
  • Anlæg, som behandler affald ved genanvendelse, forbrænding eller deponering (Affaldsbehandlingsanlæg).
  • Virksomheder, der producerer affald, som virksomheden selv behandler eller eksporterer direkte til behandling på et udenlandsk anlæg efter bekendtgørelse om overførsel af affald.
  • Virksomheder som importerer affald.
  • Virksomheder som eksporterer affald.

Skal modtagere af affald indberette affaldsdata?

Hvis et affaldsbehandlingsanlæg modtager affald fra en transportør, skal anlægget indberette til Affaldsdatasystemet og angive den virksomhed, hvorfra transportøren har afhentet affaldet fra, som producent.  

Manglende indberetning

Hvis en virksomhed ikke indberetter affaldsdata for en indberetningsperiode seneste den 1. marts, i det efterfølgende år, sender Miljøstyrelsen en påmindelse til virksomheden om at indberette affaldsdata hurtigst muligt. Indberettere, der ikke overholder tidsfristen, vil blive rykket af Miljøstyrelsen og kan ende i en politianmeldelse og bøde.

Oplysningsskema vedrørende tilsyn af Affaldsdatasystemet

Når en kommune bliver opmærksom på, at en affaldshåndterende virksomhed ikke indberetninger til Affaldsdatasystemet, bedes du som kommunal tilsynsmedarbejder udfylde følgende oplysningsskema og sende det til affaldsdatasystem@mst.dk. Miljøstyrelsen vil herefter kontakte og påminde virksomheden om at indberette affaldsdata til Affaldsdatasystemet. 

Indberetning af affaldsdata

Der findes tre forskellige metoder til at indberette data i Affaldsdatasystemet. Manuel indberetning, CSV-indberetning og system-til-system indberetning. Hvilken metode der passer til jeres virksomhed, afhænger af, hvordan I arbejder, og virksomheden bestemmer selv hvilken metode de vil anvende. Indberetninger kan foretages løbende eller på én gang, men skal være foretaget senest 1. marts - dækkende det foregående kalenderår.

1. Manuel indberetning 

Denne mulighed er tiltænkt virksomheder med et moderat antal indberetninger. Den manuelle indberetning foregår ved at logge på Affaldsdatasystemet via Virk.dk med MitID-medarbejdersignatur.

Log på Affaldsdatasystemet

Vejledning til manuel indberetning og redigering i Affaldsdatasystemet

2. CSV-indberetning

Denne mulighed er tiltænkt virksomheder, der ikke ønsker at indberette manuelt eller har flere indberetninger, end de synes hensigtsmæssigt at indberette manuelt. CSV-indberetningen foregår ligeledes ved at logge på Affaldsdatasystemet via Virk.dk med MitID-medarbejdersignatur og herefter importere sin CSV-fil. Hvis du ønsker at benytte CSV-indberetning, så kan du benytte nedenstående skabelon og vælge det relevante faneblad. Der er information om de enkelte felter, når musen holdes hen over dem.  

Log på Affaldsdatasystemet

Vejledning til CSV indberetning

Ny CSV-skabelon 7 som følge af direktivbestemmelse om reel slutbehandling gældende for affald modtaget efter den 1. januar 2022.

CSV skabelon 7

CSV skabelon engelsk

3. System-til-system indberetning

Det er muligt for virksomheder at anvende system-til-system indberetninger til affaldsdatasystemet. Virksomheder, som ønsker at anvende system-til-system løsningen, skal selv sætte deres systemer op til denne løsning.

Vejledning til system-til-system integration

Vejledning - Supplement til system integration for .Net brugere

WSDL - fil og skemaer

WSDL skema som følge af nyt direktiv om farligt affald. Kan først anvendes fra 1. januar 2021.

WSDL - fil og skemaer

Foreløbig Affaldsdatasystemet farligt affald ændring system-til-system.pdf

EAK-koder med farligt affald 2020.xlsx

Nyt WSDL skema som følge af direktivbestemmelse om reel slutbehandling gældende for affald modtaget efter den 1. januar 2022.

Nyt WSDL skema 

4. Indberetning på vegne af en anden virksomhed

Hvis du skal indberette affaldsdata på vegne af en anden virksomhed, skal rettighederne til dit virksomheds MitID ændres.