Kortlægning af støj og handlingsplaner

Støjdanmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder.

National kortlægning af vejstøj

Den nyeste kortlægning af vejstøj (baseret på data fra 2012) viser, at ca. 723.000 boliger her i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB). Her er ca. 141.000 boliger er stærkt støjbelastet, hvor støjniveauet er 10 dB højere end grænseværdien eller endnu højere. Læs mere om den nationale kortlægning i rapporten National kortlægning af boliger belastet af vejstøj i 2012.