Trafikstøj

Mange mennesker bor i områder med uacceptabelt højt støjniveau, og hvor trafikstøjen overskrider grænsen for, hvad der anses for sundhedsmæssigt tilfredsstillende. I Danmark er ca. 785.000 boliger belastet over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Hovedparten af de støjbelastede boliger er i de større byer.

Spørgsmål og svar om vejstøj

Mange mennesker er generet af støj fra vejtrafikken. Nedenfor er præsenteret en række spørgsmål og svar om sundhedseffekter af vejstøj, grænseværdier og regulering af vejstøj mv.