Registrering af virksomheder der sælger pesticider

Alle virksomheder, der producerer, importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler eller oplagrer pesticider godkendt til professionel anvendelse, er pligtige til årligt at lade sig registrere i Miljøstyrelsens IT-system kaldet MAB via en selvbetjeningsløsning. Kravet gælder samtlige af virksomhedens relevante P-numre, som herefter skal lade sig genregistrere én gang årligt.