Registrering af virksomhed, der sælger pesticider godkendt til professionel anvendelse

Alle virksomheder, der producerer, importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler eller oplagrer pesticider godkendt til professionel anvendelse, er pligtige til årligt at lade sig registrere i Miljøstyrelsens IT-system kaldet MAB via en selvbetjeningsløsning. Kravet gælder samtlige af virksomhedens relevante P-numre, som herefter skal lade sig genregistrere én gang årligt.

Log på MAB

Hvis du skal købe en registrering kan du logge på MAB med MitID Erhverv.

Virksomheder skal lade sig registrere forud for hvert efterfølgende kalenderår, senest 1. januar.

Virksomhederne er pligtige til at lade sig registrere i MAB årligt. Efter første registrering vil der med de efterfølgende årlige registreringer være tale om genregistreringer, hvor virksomheden bekræfter eller retter allerede indtastede oplysninger og betaler det årlige gebyr for registreringen.

Efter første registrering vil der hvert år den 1. december blive udsendt en påmindelse om genregistrering til de registrerede virksomhedens CVR-nummer via Digital Post.

Hvorfor skal virksomheder lade sig registrere i MAB?

Miljøstyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med alle led i distributionskæden af forhandlere af pesticider. For at have et komplet kendskab til alle relevante virksomheder, der indgår som led i kæden af forhandlere, er der nu indført et krav om, at de relevante virksomheder skal lade sig registrere i MAB. Med registreringsordningen vil Miljøstyrelsen dermed kunne føre et løbende opdateret elektronisk register over alle led i kæden.

Herudover vil registreringen omfatte oplysninger om, hvorvidt virksomheden har pesticider fysisk på lager, som giver mulighed for at målrette tilsynet med oplag.

Endelig vil en registrering i MAB give alle led i distributionskæden mulighed for at afgive kontaktoplysninger på personer, som vil få mulighed for at modtage information og vejledning om reglerne på området og dermed løbende holde sig ajour med reglerne.

Hvilke typer virksomheder skal lade sig registrere i MAB

Ordningen gælder alle virksomheder, der i Danmark producerer, importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler og oplagrer (herunder ompakker) pesticider, der er godkendt til professionel anvendelse. Alle virksomhedens relevante P-numre (produktionsenheder) under virksomhedens CVR-nummer skal lade sig registrere, hvis de har aktiviteter vedr. pesticider.

Producent: En virksomhed, der producerer færdigformulerede pesticidprodukter og/eller pesticidaktivstoffer.

Eksportør: En virksomhed, der eksporterer pesticider.

Importør: En virksomhed, der importerer pesticider til Danmark eller er godkendelsesindehaver af pesticider, der er godkendt i Danmark

Distributør: En virksomhed, der har fysiske varebeholdninger af pesticider fra forskellige producenter og importører, der vil blive solgt til forskellige forhandlere. 

Forhandler: En virksomhed, der markedsfører (sælger) pesticider til slutbrugeren. 

Ompakker: En virksomhed, der ompakker, etiketterer eller ometiketterer pesticider.

Lagervirksomhed: En virksomhed, der fysisk opbevarer pesticider i kortere eller længere periode uden direkte salg til slutbruger.

Transportør med lager: En dansk registreret transportvirksomhed, der oplagrer pesticider i forbindelse med levering af pesticider til en anden virksomhed, eksempelvis ompakkere, forhandlere, producenter, importører, eksportører, lagervirksomheder, distributører, slutbrugere og andre, der håndterer pesticider. Der er ikke tale om virksomheder, der alene varetager transport af pesticider.

Indkøbsforening: En virksomhed, der på vegne af flere brugere af pesticider, fortager indkøb og fungerer som mellemhandler uden nødvendigvis selv at være i fysisk kontakt med pesticiderne. Det kan fx være lokale rådgivningscentre, der fungerer som indkøbsforeninger.

Spørgsmål og svar - registreringsordningen