NOVANA - overvågning af natur og vandmiljø

NOVANA - Det nationale overvågningsprogram

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer.

NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder de forpligtigelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.

Baggrund for og formål med NOVANA samt opbygning, organisering og drift af det samlede program fremgår af programbeskrivelsen, som også præsenterer formål, strategi og indhold for hvert af NOVANA’s otte delprogrammer.

Læs seneste samlerapport, Vandmiljø og Natur 2022 (NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning på DCE's hjemmeside. 

Læs programbeskrivelsen for NOVANA 2023-27

Læs folder om NOVANA

Derfor laver Miljøstyrelsen undersøgelser på din grund

Alle de mange årlige undersøgelser, som indgår i den nationale overvågning, sker mange steder i hele landet – måske også på din grund.

Undersøgelserne kan for eksempel være målinger i vandet, kortlægning af værdifulde naturtyper og registrering af bestemte dyr og planter. Tilsammen giver undersøgelserne et indblik i, hvordan naturen overordnet set har det i Danmark.

Når Miljøstyrelsen skal besøge et areal, du ejer, sender vi et brev til dig i din e-boks om, hvornår vi regner med at komme, og hvad vi skal undersøge.

Se i videoen, hvordan Miljøstyrelsen måler.

Det gør Miljøstyrelsen på din grund