NOVANA - overvågning af natur og vandmiljø

NOVANA - Det nationale overvågningsprogram

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer.

NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder de forpligtigelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.

Baggrund for og formål med NOVANA samt opbygning, organisering og drift af det samlede program fremgår af programbeskrivelsen, som også præsenterer formål, strategi og indhold for hvert af NOVANA’s otte delprogrammer.

Læs programbeskrivelsen for NOVANA 2023

Læs folder om NOVANA