MiljøGIS - data om natur og miljø på webkort

Miljøstyrelsen indsamler og udstiller mange natur- og miljødata. En del af disse natur- og miljødata stilles til rådighed ved, at blive vist på kort på nettet. Disse sider kalder vi MiljøGIS. Nedenfor finder du de mest aktuelle MiljøGIS-sider, men vi henviser også til en række historiske MiljøGIS-sider, som kan være nyttige for dig.

Du kan trække flere af dataene over i dit eget GIS-system enten ved at downloade temaerne eller trække dem via wms, wmts og wfs.

På de fleste MiljøGIS-sider kan du se, hvordan du gør i vejledningen øverst på siden eller benytte linket i tredie kolonne herunder.

Hent installationsfiler til Beskyttet Natur app'en her

Aktuelle profiler

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFS - kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISLæs mere om
Natura 2000-planer 2022-27Natura 2000 planer 2022-27Hent temaer ved download eller WMS/WFS 
MiljøGIS for vandområdeplanerne for 2021-2027
Vandområdeplanerne 2021-2027Hent temaer ved download eller WMS/WFSVandområdeplanerne 2021-2027
MiljøGIS for høring af vandområdeplanerne for 2021-2027Høring af vandområdeplanerne for 2021-2027Hent temaer ved download eller WMS/WFSHøring af vandområdeplanerne for 2021-2027
MiljøGIS for marine og grundvands tilstandsdata juli 2021Marine- og grundvandstilstandsdataHent temaer ved download eller WMS/WFS 
Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i DanmarkFosfor kortlægningHent temaer via WMS 
MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027Vandrammedirektiv 2021-2027Hent temaer ved download eller WMS/WFSBasisanalysen 2021-2027
Tilskud til skov- og naturprojekter. Ansøgning om skovtilskud for private Tilskud til skov- og naturprojekter
Naturmæssigt særlig værdifuld skov og bevaringsværdige egekratSærligt værdifuld skovWMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISKortlægning af særligt værdifuld skov og bevaringsværdige egekrat
KlimatilpasningsplanerKlimatilpasningsplaner

Hent temaer ved download eller WMS/WFS

Kortlægning til brug for klimatilpasning

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over
støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder.

Støjkortlægning

Hent temaer ved download eller WMS/WFS

 

Støjkortet
HusdyrreguleringHusdyrreguleringWMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISHusdyrregulering
Program for vand- og naturovervågning 2017-21 (NOVANA)
Se de lokaliteter, hvor undersøgelser i overvågningsprogrammet foregår.
NOVANA - Det nationale overvågningsprogram 2017-21WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISMiljøstyrelsens overvågning af naturens og vandmiljøets tilstand
Danmarks Naturnetværk/Biodiversitetskortet (Det Digitale Naturkort).BiodiversitetskortetWMS DownloadDanmarks Naturnetværk - eksisterende og planlagt natur
Tilladelsesområder for indvinding af sand, grus og ral på havetRåstofindvinding på havetWMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISRåstofindvinding på havet

Grundvandsdannelse og kortlægning/ Statslig grundvandskortlægning

Statslig grundvandskortlægningHent temaer fra den statslige grundvandskortlægningGrundvandskortlægning
Blandede data fra Miljø- og FødevareministerietUdsøgte miljødata fra MFVMWMS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS 
GIS til Natura2000GIS til Natura2000WMS /  WFS Højreklik, kopier hyderlink og sæt ind i dit desktopGISNatura2000
MiljøGIS for Tilskud til vandprojekterVandprojekterWFS / WMTS / WMS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISTilskud til vand- og klimaprojekter

Historiske profiler  

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFS - kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Læs mere om

Kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb,
der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021
Grunddata for vandrådsarbejdet 2017 Vandråd 2017
Natura 2000-grænsejustering. Natura 2000-områder pr. 1. 11. 2018 (historisk)Natura2000-grænsejusteringWMTS og WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISNatura2000
Natura 2000-planer 2016-2021. Offentliggjort april 2016.Natura 2000-planer 2016-2021Hent temaer fra natura 2000 planerNatura 2000-planer 2016-21
Vandområdeplan 2015-2021.Vandområdeplan 2015-2021Hent temaer fra vandplan- og vandområdeplanerVandområdeplaner 2015 -2021
Kortlægning af risiko for oversvømmelseEU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrinHent temaer via wmsKysterne - plantrin 2
EU's oversvømmelsesdirektivEU's oversvømmelsesdirektiv

WMS & WMTS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Oversvømmelsesdirektivet
Værdifulde geologiske områderVærdifulde geologiske områder

WMS og WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Data kan downloades ved at åbne ad-hoc table for hvert enkelt tema

Geologi i landskabet
Justering af Natura 2000-områdernes grænser. Høringsperiode: 28. september 2017 til 3. januar 2018Offentlig høring af justerede Natura 2000-områdegrænserWMS  - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISJustering af Natura 2000-områdernes grænser
Forslag Natura 2000 planer (2016-2021), Høringsperiode Natura 2000 planer 2 - HøringHent temaer fra  natura 2000 planer   Natura 2000   
Basisanalyse for Natura 2000 planer (2016-2021)Natura 2000 planer 2 - Basisanalyse
Natura2000 planer (2009-2015) offentliggjort 2011 Naturplaner
Forslag til vandområdeplan2 (2015-2021), høringsperiodeForslag Vandområdeplan 2 - HøringHent temaer fra  vandplan- og vandområdeplaner       Vandområdeplaner        
Basisanalyse af Vandområdeplan2 (2015-2021)Vandområdeplan 2 - Basisanalyse
Endelig vandområdeplan1 (2010-2015)Vedtagen vandplan 1 - 2014  
Forslag til vandområdeplan1 (2010-2015), Supplerende høringForslag Vandområdeplan 1 - Suppl. høring
Offentlig høring af
forslag til de statslige
vandplaner (2010-2015)
Vandplaner 2013 - Udkast 2
Underkendte Vandplaner 2011Vandplaner 2011
Vandplaner 2009-2015 - supplerende høring dec. 2010Vandplaner 2011 - Supplerende høring
Forslag til vand- og naturplaner (2010)Forslag til vand- og naturplaner 2010Hent temaer fra  natura 2000 planer  og  vandplan- og vandområdeplaner  
Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2010 Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2010
Vandområdeplan 2015-2021 historisk. Offentliggjort juni 2016Vandområdeplan 2015-2021Hent temaer fra  vandplan- og vandområdeplanerVandområdeplaner 2015 -2021
Høring af resultat af vandrådsarbejdet 2017 (opgave 1 og 3)Vandrådsarbejdet 2017 Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021
Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserneJustering Natura 2000-områdegrænserne Justering af Natura 2000-områdernes grænser
MiljøGIS for Natura 2000-Basisanalyse 2022-27Natura 2000-Basisanalyse 2022-27Hent temaer ved download eller WMS/WFSNatura2000
MiljøGIS for høring af Natura2000planerne for 2022-2027Natura 2000-høring 2022-27Hent temaer ved download eller WMS/WFSLæs mere om Natura 2000-planlægningen

MiljøGIS-sider fra Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFSLæs mere om
Jordbrugsanalyser fra LandbrugsstyrelsenJordbrugsanalyser (MiljøGis) Jordbrugsanalyser
Geodata fra LandbrugsstyrelsenGeodata fra Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsens hjemmeside
Naturstyrelsens arealdriftNaturstyrelsens arealdriftWFS / WMSNaturstyrelsens hjemmeside
Miljødata om LIFE-projekter fra NaturstyrelsenMiljødata om LIFE-projekter fra Naturstyrelsen LIFE-projekter