Hent data udstillet på MiljøGIS

Her kan du hente større data, som der er udstillet på MiljøGIS.

Klimatilpasning

Her kan du downloade data fra den nye højdemodel fra 2016. 

Data stammer fra forskellige kilder og Miljøstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for informationerne fra data, herunder for mangelfulde eller ukorrekte informationer. Data har udelukkende vejledende karakter. 

Befæstelsesgrad
Grundvand
Havstigning 010-100cm
Havstigning 110-200cm
Havstigning 210-300cm
Havstigning 310-400cm
Havstigning 410-500cm
Havstigning 510-600cm
Havstigning 610-700cm
Kyst


Yderligere data fra klimatilpasningsprofil eks. beregninger fra DHM 2007, vandløb, brundvand og nedbør kan hentes via disse WMS/WFS links:

WMS:
WMTS:
WFS:

Naturplaner

Til Natura 2000 stilles GIS data til rådighed som WMS, WFS og download i MapInfo og ArcGIS format - se nedenstående skema.

Navngivningen i download og WFS vil i nogle tilfælde være en smule forskellige.

Navngivningen af filer til download er alle med præfiks afhængig af Natura2000 plan-udgave.

I download-pakken ligger der også opsætningsfiler til MapInfo (ver. 12.0.3) og ArcGIS (ver. 10.1)

Vær opmærksom på at data er statiske og ikke opdateres. Data er derfor historiske med undtagelse af den gældende naturplan.

Kortene bruges som grundlag for udarbejdelsen af naturplaner. De er udarbejdet af Miljøstyrelsen.

webGISData-signaturdownloadWMS/WMTS servicesWFS services
Natura 2000 planer 2022-2027Np3_2022

Hent data i MapInfo format – tab
Hent data i ESRI format – shp

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?VERSION=1.1.1&TILED=true

https://wfs2-miljoegis.mim.dk/np3_2022/ows
Natura 2000-høring 2022-27 np3h2021 Hent data i MapInfo format – tab

Hent data i ESRI format – shp

 http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?VERSION=1.1.1&TILED=trueLink her
Natura 2000-Basisanalyse 2022-27np3basis2020

https://SIT-FTP.Statens-it.dk

Log på med ”anonymous”

Og undlad at udfylde password

http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?service=wms&request=GetCapabilitieshttps://wfs2-miljoegis.mim.dk/np3basis2020/ows?service=WFS&request=GetCapabilities
Natura 2000-plan, 2016-2021Np2_2016

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilitieshttp://wfs2-miljoegis.mim.dk/np2_2016/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=Getcapabilities
Natura2000, Høring 2016-2021np2h2014

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilitiesNej
Natura2000, Basisanalyse 2013
n
p2b2013

Hent data i MapInfo - tab

Hent data i Esri - shape

http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilitiesNej
Naturplaner 2011np11http://miljoegis.mim.dk/fagteksterhttp://tilecache-miljoegis.mim.dk/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities& TILED=truehttp://wfs2-miljoegis.mim.dk/naturplan2011/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
Forslag til Vand- og Naturplaner 2010
ingen (fremgår af
mappestruktur
eller
temanavnet)
 http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilitiesNej
NP1 idéfade 2010
ingen (fremgår af
mappestruktur
eller
temanavnet)
Direkte fra webgis. Filer = identisk med WebGIS
http://miljoegis.mim.dk/wms?SERVICEname=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag_wms&request=getcapabilities&service=wmsNej

Vandplaner

Til vandplaner stilles GIS data til rådighed som WMS, WFS og download i MapInfo og ArcGIS format - se nedenstående skema.

Navngivningen i download og WFS vil i nogle tilfælde være en smule forskellige.

Navngivningen af filer til download er alle med præfiks afhængig af vandplan-udgave.

I download-pakken ligger der også opsætningsfiler til MapInfo (ver. 12.0.3) og ArcGIS (ver. 10.1)

Vær opmærksom på at data er statiske og ikke opdateres. Data er derfor historiske med undtagelse af den gældende vandplan.

Kortene bruges som grundlag for udarbejdelsen af vandplaner. De er udarbejdet af Miljøstyrelsen.

webGISData-signaturdownloadWMS/WMTS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktopWFS - højreklik, kopier linkadresse og sæt ind i eget desktop
MiljøGIS for vandområdeplanerne for 2021-2027

vp3endelig2022

Hent data i Mapinfo format - tab

Hent data i ESRI format - shp

Miljøstyrelsen GeoWebCache 3

WMS

Miljøstyrelsens GeoServer
MST er bekendt med en renderingsfejl af WFS lag i QGIS og der arbejdes på at udbedre fejlen.
Hvis data skal bruges i QGIS kan korrekt data downloades i Esri format (shp) her på siden.

For øvrige GIS værktøjer virker WFS som forventet.
MiljøGIS for høring af vandområdeplanerne for 2021-2027

vp3hoering2021

Hent data i Mapinfo format - tab

Hent data i ESRI format - shp

Miljøstyrelsen GeoWebCache 3

WMS

Miljøstyrelsens GeoServer
MiljøGIS for marine og grundvands tilstandsdata juli 2021

vp3tilstand2021

 Miljøstyrelsen GeoWebCache 3Miljøstyrelsens GeoServer
MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027

vp3basis2019
(vp3b-2019)

 

Miljøstyrelsen GeoWebCache 3Miljøstyrelsens GeoServer
Vandområdeplaner 2015-2021
vp2_2016
vp2bek2017
vp2bek_2019

https://SIT-FTP.Statens-it.dk

Log på med ”anonymous”

Og undlad at udfylde password

Vejledning - Kodelister -

Arealanvendelse

http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities&TILED=truehttp://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities
Udkast til vandområdeplaner 2015-2021
Vp2h2014Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilitiesNej
Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021
Vp2b2013Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilitiesNej
vp1_2014
Hent filer som MapInfo - tab

Hent filer som Esri - Shape

http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilitiesNej
Supplerende høring over ændringer i forslag til vandplan 1
vp1eh2014Nejhttp://tilecache5-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilitiesNej
Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015)
vp13u2Nejhttp://tilecache5-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilitiesNej
Underkendte endelig vandplan 1. 2011
ingen (fremgår af mappestruktur)

http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/vandplan2011/hentdatafravandplan2011.html

http://tilecache-miljoegis.mim.dk/service/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=getcapabilitiesNej
Supplerende høring over ændringer til vandplan 1. December 2010
ingen (fremgår af mappestruktur)NejNejNej
Forslag til vand- og naturplaner 2010
ingen (fremgår af mappestruktur)Nejhttp://tilecache4-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?service=wms&request=getcapabilitiesNej
Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2009-2015
ingen (fremgår af mappestruktur)Nejmiljoegis_vandrammedirektiv_forslag_wmsNej

Beskyttet natur App

Her kan du hente og installere app'en til Beskyttet Natur:

App til win 10

Støj - Danmarkskortet

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv.

I 2011-12 har kommunerne i Københavnsområdet og i Aarhus, Odense og Aalborg kortlagt vejstøjen i deres byområde, og samtidig har Transportministeriet kortlagt støjen fra de største veje og jernbaner. Støjkortet viser med farvekoder, hvor kraftig støjbelastningen er fra de forskellige typer af støjkilder – veje, jernbaner og lufthavne.

Kortlægningen er lavet efter retningslinjerne i støjbekendtgørelsen , der implementerer EU støjdirektivet. Både kommunerne og de statslige myndigheder er nu i gang med at udforme støjhandlingsplaner, som beskriver hvilke tiltag der vil blive gjort imod støjen i de næste fem år. Støjkortet og støjhandlingsplanerne skal opdateres hvert femte år.

Hent data via wmts (- Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS):

https://tilecache2-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wmts?REQUEST=getcapabilities

Du kan også downloade data:

https://SIT-FTP.Statens-it.dk

Log på med ”anonymous”

Og undlad at udfylde password