Geologiske interesser

Det danske landskab viser mange steder stadig spor efter de geologiske processer, der rækker flere millioner år tilbage.

Det danske landskabs historie rækker næsten 2 milliarder år tilbage, og de geologiske processer er stadig aktive og ændrer vores landskab den dag i dag. Mange steder i landet kan man se eksempler fra denne geologiske historie, fx viser Lønstrup Klint indlandsisen som bulldozer, og fossiler i Karlstrup Kalkgrav afspejler fortidens liv.

For at bevare disse spor er der udpeget en række nationale og internationale geologiske interesseområder. Områderne er beskrevet i bogserien "Geologisk set" af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), som udsendte det sidste af de 6 bind i 2017. 

Læs mere på GEUS hjemmeside.

Geologiske hensyn i kommuneplaner

De mest værdifulde geologiske områder fremgår af kommuneplanerne sammen med en beskrivelse af, hvilke hensyn der skal tages til dem. Oplysningerne kan bl.a. bruges til at finde den bedst mulige placering af nye veje, boliger, råstofgrave og skovtilplantninger. Det kan fx være ønskeligt at beskytte overgange mellem forskellige geologiske landskabsformer, så man kan se deres indbyrdes sammenhæng, eller det kan være nødvendigt at sikre, at smeltvandsaflejringer ikke graves bort i deres helhed.

Apropos - geologi i kommuneplanlægningen for det åbne land

Korthenvisningerne i vejledningen fra 2009 kan åbnes her: Kort over geologiske interesseområder