Tilskud til ulvesikring af hegn

Hvis du bor i Jylland og holder husdyr, kan du søge om tilskud til at etablere eller opgradere eksisterende hegn, så de bliver ulvesikrede. 

Fra den 24. januar 2024 gælder følgende regler:

  1. Ansøgere, som holder mindre husdyr (dyr under 120 cm såsom som får og geder), kan søge om tilskud til ulvesikrede hegn i hele Jylland.
  2. Husdyrholdere, som har haft ulveangreb på større husdyr (dyr over 120 cm såsom køer og heste), kan på forsøgsbasis også søge om tilskud til ulvesikring af hegn på de arealer, hvor der har været ulveangreb på større husdyr inden for de seneste tre år
  3. Ansøgerne kan få dækket omkostningerne til opgradering af eksisterende hegn til ulvesikrede hegn, dog maksimalt 20 kr./meter. For mobile hegn ydes der maksimalt tilskud på 100.000 kr. pr. ansøger pr. ansøgningsrunde.
  4. 4. Ved nyetablering af ulvesikrede hegn er tilskuddet maksimalt 20 kr./meter. For mobile hegn ydes der maksimalt tilskud på 100.000 kr. pr. ansøger pr. ansøgningsrunde.  

Tilskudsmuligheder til ulvesikring af hegn

Prioritering af ansøgninger

Ansøgninger om tilskud til ulvesikring af hegn bliver vurderet ud fra et prioriteringssystem således, at midlerne der afsættes i hver ansøgningsrunde bliver brugt, hvor risikoen for ulveangreb er størst. 

Ansøgninger tildeles point efter nedenstående kriterier, og de ansøgninger, som får flest point prioriteres højest. 

Modeller for ulvesikring af hegn

Elektriske hegn vil i langt de fleste tilfælde være den mest effektive beskyttelse mod ulveangreb. Derfor er tilskuddet målrettet mod at forstærke konventionelle hegn med ekstra strømførende tråde.

Tilskudsordningen dækker merudgiften til ulvesikringen af eksisterende hegn eller differencen mellem et nyt, almindeligt hegn og et nyt ulvesikret hegn.

Miljøstyrelsen har defineret følgende modeller for ulvesikrede hegn. En af modellerne, model 3, bliver afprøvet på forsøgsbasis. Alle modeller kan etableres ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende hegn.

Søg tilskud til ulvesikring af hegn

Akutordning for tilskud til ulvesikrede hegn

Ved gentagende ulveangreb i en bestemt fold eller på en bestemt ejendom er der mulighed for at søge om tilskud til ulvesikrede hegn uden for de ordinære ansøgningsøgningsrunder. 

Læs mere og søg om tilskud under akutordningen her