Søg om miljøgodekendelse af husdyrbrug

Hvis du vil søge om miljøgodkendelse af husdyrbrug skal du bruge Miljøstyrelsens digitale ansøgnings- og sagsbehandlingssystem på husdyrgodkendelse.dk.

Søg om miljøgodkendelse

Vejledning

Vejledningen består af en sektion, der hedder ”Kom godt i gang” og en vejledning til hver af de involverede bekendtgørelser i miljøreguleringen af husdyrbrug. I ”Kom godt i gang” introduceres læseren til miljøreguleringen på husdyrområdet. Begreber som ”Stipladsmodellen”, ”Produktionsareal”, forskellen på tilladelser og godkendelser samt introduktion til de kort, der skal bruges i sagsbehandlingen gennemgås. Vejledningen opdateres løbende, når der kommer ændringer til bekendtgørelserne, når der er nye afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når brugerne af vejledningen kommer med bemærkninger, der giver anledning til rettelser.

Gå til vejledningen

Mere information

Miljøstyrelsen har forskellige tilbud til kommunerne i forbindelse med husdyrgodkendelser. Ud over den skriftlige vejledning, kan kommunerne også skrive til husdyrhelpdesken og ringe til husdyrfonen.

Lovgrundlaget

Husdyrbrug med et produktionsareal, som er godkendelsespligtig efter husdyrgodkendelseslovens §16a § 16b skal søge om godkendelse igennem husdyrgodkendelse.dk. Kommunerne skal behandle ansøgninger om godkendelse og stille vilkår i forbindelse hermed.

Husdyrgodkendelsesloven

Vejledning og support

For vejledning og support kontakt itansogning@mst.dk