Invasive arter

Invasive arter er organismer, der af mennesker spredes til nye områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, med en negativ effekt på den hjemmehørende biodiversitet.