Invasive arter

Invasive arter er organismer, der af mennesker spredes til nye områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, med en negativ effekt på den hjemmehørende biodiversitet.

Nyheder om invasive arter