Vildtplejestationer

En vildtplejestation er en person eller virksomhed, som er bemyndiget af Miljøstyrelsen til at tage tilskadekommet eller nødstedt vildt i deres varetægt med henblik på pleje og genudsætning af vildtet. Bemyndigelse til at drive vildtplejestation kan gives til personer med en relevant uddannelse i forhold til pleje af dyr, eller som kan dokumentere kendskab og praktisk erfaring med pleje af dyr. Alle tilskadekomne eller nødstedte individer af vildtlevende dyr modtages, visiteres, plejes og genudsættes efter de samme principper, uanset artens status i forhold til beskyttelseskrav. Invasive arter, havpattedyr og oliefugle plejes dog ikke.

Vejledning for vildtplejestationer.

Find din nærmeste vildtplejestation på kortet nedenfor: