Havpattedyr - hvaler og sæler

Hvaler

Små hvaler kan ofte ses i de danske farvande. Marsvin er velkendte for de fleste sejlere, og hvidnæsen kan man også være heldig at se hvis man sejler i Skagerrak eller i Nordsøen, men øresvinet er også blevet mere almindeligt i de senere år. Øresvinet er udbredt under sydlige himmelstrøg, men i de senere år er den blevet mere almindelig i danske farvande. Også spækhuggeren, der er verdens største delfin, er blevet mere almindelig i vores farvande. Særligt kan man være heldig at se de smukke dyr i Skagerrak og Kattegat.

Andre hvaler som for eksempel, døgling, vågehval, brydeshval, næbhval, pukkelhval, grinde, kaskelot og finhval m.fl. passerer af og til gennem de danske farvande og hvor nogen af dem strander.

Sæler 

I Danmark lever der to arter af sæler, gråsæl og spættet sæl. Ganske få gange har her været besøg af ringsæl, klapmyds og grønlandssæl, men det sker yderst sjældent, at andre sælarter kommer hertil.

Sælerne er tilpasset livet i havet, men de føder og dier på land, og man kan tit se dem ligge på stranden bl.a. i Vadehavet. Her vil ungen bliver 'efterladt' af sin mor, mens hun er ude og finde føde. Hun kommer dog næsten altid tilbage inden for 24 timer. Derfor skal man ikke fortvivle over synet af en enlig sælunge, der hyler, men blot holde sig på god afstand, så moren har ro til at kommer tilbage til sin unge

Sådan er sælerne beskyttet

  • Habitatdirektivets bilag II og V 
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Artsfredningsbekendtgørelsen
  • Jagt- og vildtforvaltningsloven
  • Vildtskadebekendtgørelsen

Sådan er hvalerne beskyttet

Alle hvaler inkl. marsvin: 

  • Habitatdirektivets bilag IV
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Artsfredningsbekendtgørelsen
  • Jagt- og vildtforvaltningsloven.

Marsvin

Marsvin er desuden også omfattet af habitatdirektivets bilag II

Få mere viden om hvaler og sæler