Artsforvaltning

På siden om beskyttede arter, finder du info om de arter, som enten er fredet eller omfattet af anden beskyttelse i dansk og europæisk lovgivning. Under invasive arter, finder du information om de introducerede arter, som udgør en trussel mod hjemmehørende dansk natur. Under Den Danske Rødliste finder du information om hvordan listen virker og arterne der findes på den. Bemærk, at Miljøstyrelsens artsleksikon er flyttet til arter.dk.