Flagermus

Bechsteins flagermus.

Hver fjerde art af pattedyr på kloden er en flagermus. Der findes omkring 1200 arter i hele verden, og 17 af dem lever i Danmark. De mest almindelige er sydflagermusen, dværgflagermus, skimmelflagermusen (kun i Nordsjælland) og vandflagermusen.

Alle flagermus er fredede

Alle de 17 registrerede flagermusarter er fredede. Nogle af dem er sårbare og andre direkte truede, og ud over fredningen er det derfor nødvendigt med beskyttelse og forvaltning af deres opholdssteder i grotter, hule træer, huse m.v. - og af deres fødesøgningsområder. Flagermus er derfor omfattet af to internationale aftaler: Bernkonventionen og flagermusaftalen under Bonnkonventionen, som beskytter dem og deres levesteder. Danmark har underskrevet begge konventioner.

Orienterer sig med sonar

Flagermusen er det eneste pattedyr, som kan flyve aktivt, og alle vore hjemlige flagermusarter orienterer sig ved hjælp af ekkolokalisering (sonar). Under flugten udstøder de hele tiden, med små mellemrum, korte ultralydsskrig. Når disse lyde rammer f.eks. et insekt, en gren eller en husmur, opstår der ekkoer. Flagermusenes ører og hjerne er yderst effektive til at fange og bearbejde disse ekkoer. Flagermusen danner sig på denne måde et detaljeret "lydbillede" af omgivelserne.

Det er også ved hjælp af denne sonar, at flagermusene kan flyve sikkert rundt i mørket; og det er den de benytter med stor præcision, når de fanger deres føde i form af insekter. Ultralyde er blot lyde, der i frekvens ligger over den menneskelige høregrænse på 20 kHz. For os forekommer de fleste flagermus altså tyste, selvom mange af dem i virkeligheden larmer ret kraftigt.

Når en flagermus flyver tæt på en i mørket, er det ikke fordi den er ved at flyve ind i en eller går til angreb, men blot fordi den, med sin sonar, vil undersøge den "genstand", der pludselig er dukket op dér, hvor der ikke plejer at være nogen.

Flagermus i hus og have

Har du flagermus i dit hus eller din have, bør du som udgangspunkt acceptere de logerende og glæde dig over at have naturen tæt på. Du må ikke slå dem ihjel og heller ikke umiddelbart flytte dem fra huset eller fælde træet. Visse steder kan der dog opstå støj- eller lugtgener i huset, som er så kraftige, at det kan være nødvendigt at få flagermusene til at flytte.

Sådan er flagermusen beskyttet

 • Habitatdirektivets bilag II 
 • Habitatdirektivets bilag IV 
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Artsfredningsbekendtgørelsen
 • Jagt- og vildtforvaltningsloven

Flagermus i Danmark

 • Bechsteins flagermus
 • Brandts flagermus
 • Bredøret flagermus
 • Brunflagermus
 • Damflagermus
 • Dværgflagermus
 • Frynseflagermus
 • Langøret flagermus
 • Leislers flagermus
 • Nordflagermus
 • Pipistrelflagermus
 • Skimmelflagermus
 • Skægflagermus
 • Sydflagermus
 • Troldflagermus
 • Vandflagermus

Få mere viden på artsportalen Arter