Ulv

Ulven er Europas næststørste rovdyr på land. Kun den brune bjørn er større. Den var næsten udryddet i Europa, men er nu i fremgang, primært fordi den er blevet fredet i EU.

Efter knapt 200 års fravær er den også genindvandret til Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012, og i begyndelsen af 2023 talte den danske bestand omkring 29 individer. 

Ulven er tilbage i Danmark efter 200 års fravær

Ulven i Danmark

Få mere viden om ulven

Hvis du møder en ulv

Ulvens biologi

Anmeldelse og kompensation for ulvedræbte husdyr

Sådan er ulven beskyttet

  • Habitatdirektivets bilag II og IV 
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Artsfredningsbekendtgørelsen
  • Jagt- og vildtforvaltningsloven

Regler for regulering af ulv

Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, som forbyder forsætligt drab. Det betyder, at ulve kun kan reguleres under særlige betingelser og med dispensation fra Miljøstyrelsen.

Læs om de ekstraordinære situationer, hvor ulv kan reguleres