Jagttider

Der findes cirka 50 pattedyrarter og cirka 300 fuglearter i Danmark. hvoraf hovedparten ikke må jages. På resten er der fastsat jagttid.

For de fugle- og dyrearter, der må jages, er der fastsat jagttid nogle måneder hvert år, hvor jagten ikke går ud over yngelpleje eller forstyrrer dyrenes parring. I de perioder, hvor der ikke er fastsat jagttid, er dyrene fredede. 

De gældende jagttider er fastsat i jagttidsbekendtgørelsen.

De gældende jagttider er gengivet i nedenstående jagttabeller og kortbilag. Der tages forbehold for trykfejl i tabeller og kortbilag.

Bemærk, at på Djursland er det tilladt at jage kronvildt både før og efter solnedgang. i Midt- og Vestjylland er det i visse områder tilladt at jage kronvildt før solopgang. Områderne kan ses på kortene med regionale jagttider herunder.  

Generelle jagttider gældende fra 1. juli 2022

Jagttider for kronvildt gældende for jagtåret 2023/24

Jagttider for dåvildt gældende for jagtåret 2023/24