Orkidéer

Der er findes i øjeblikket omkring 35 hjemmehørende, vilde orkideer i Danmark. De er alle fredede og 22 af dem er rødlistede. At orkideerne er fredede indebærer, at man kun må nyde synet af dem og eventuelt fotografere dem, hvor man finder dem. Det er ikke tilladt at plukke dem, grave dem op, indsamle frø eller planter, og man må ikke ødelægge orkideer. Det gælder også, hvis de gror på privat grund. Derfor skal man være opmærksom på orkideer ved alle anlægsarbejder, både offentlige og private.

Orkidéer har en stor mangfoldighed i udseende og i levevis. Nogle danske arter bliver sjældent mere end 10 centimeter høje, andre bliver meterhøje. Nogle har en enkelt blomst, andre har op til 150 blomster i et aks.

Nogle orkidéer stiller store krav til voksestedet og har et kompliceret samliv med svampe. De er dermed knyttet til bestemte jordbundsforhold og har få voksesteder, ofte på kalkrig jord, og de har derfor en begrænset udbredelse. For andre arter betyder jordbundsforholdene mindre, og de arter er udbredt i de fleste egne af landet. De fleste arter bestøves af hvepse, fluer eller bier, og blomsterne er på hver sin måde tilpasset til at lokke insekter til sig. 

Sådan er orkideerne beskyttet

  • Artsfredningsbekendtgørelsen
  • Habitatdirektivet bilag IV: Fruesko og mygblomst

Hvad er en bilag IV-art?

En bilag IV-art står på bilag 4 i EU´s habitatdirektiv og er dermed omfattet af en særlig beskyttelse. Læs mere i:

To orkideer er bilag IV-arter

To af de danske orkideer er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og derfor omfattet af særlig beskyttelse. Det er fruesko og mygblomst. 

Fruesko

Fruesko er Europas mest imponerende orkidé, og den har altid været meget sjælden i Danmark. Den findes nu kun på to steder - begge i Himmerland. Fruesko kan blive op mod 50 cm høj og vokser ofte i tætte grupper. Stænglerne har en eller noget mere sjældent to blomster. En del af blomsten er formet som en stor, gul tøffel eller sko, der har givet anledning til plantens navn. Fruesko blomstrer fra maj til juni. 

Fruesko. Foto: Colourbox

Mygblomst 

Mygblomst har været i stor tilbagegang i løbet af 1900-tallet, og i dag findes den kun på få lokaliteter i Østjylland, på Fyn og Sjælland, men der arbejdes for, at skabe flere levesteder. Mygblomst er en robust 10-20 centimeter høj plante med en trekantet, gulgrøn stængel. Den blomstrer i juni og juli måned, og blomsterne kan ligne insekter og sidder i en klase med få blomster, som er gulgrønne og temmelig diskrete.

Mygblomst. Foto: Bartosz Cuber, Wikimedia. CC BY-SA 3.0

 

Få mere viden om orkideer