International naturbeskyttelse

Naturen respekterer ikke landegrænser. En art eller en naturtype kan være meget almindelig i et land, men truet globalt. Derfor findes der en række internationale konventioner og direktiver, som beskytter naturen ud fra et større perspektiv end det nationale. Danmark indgår også i internationalt samarbejde om naturbeskyttelse.