Bern-konventionen

Konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder af 19. september 1979. I Danmark trådte konventionen i kraft den 1. januar 1983.

Formålet med konventionen er at bevare vilde planter og dyr samt deres levesteder med særlig fokus på truede og følsomme arter - samt migrerende arter. De kontraherende stater har forpligtet sig til at arbejde for disse mål.

Der er 45 europæiske og afrikanske stater, der er parter i konventionen, som også er tiltrådt af den Europæiske Union. Dertil kommer et antal stater, der har observatørstatus.

Den Stående Komité mødes en gang årligt med repræsentanter for de kontraherende parter og parter med observatørstatus. Komitéen overvåger, at bestemmelserne i konventionen og dens bilag anvendes korrekt, og der kan vedtages anbefalinger til hvordan implementeringen af konventionen kan forbedres. Endvidere deltager et antal ikke-statslige organisationer (NGO) i arbejdet med konventionen på baggrund af en særlig aftale om partnerskab. Disse organisationer er ofte de første til at reagere i forbindelse med beskyttelse eller overvågning.