Indfangning af fasaner

Det kræver tilladelse at indfange fasaner i naturen og bruge dem til æglægning.

Ønsker man at indfange fasaner til æglægning, skal man søge tilladelse hos Miljøstyrelsen. Indfangningen skal foregå mellem 16. januar og 20. marts, og der gives maksimalt tilladelse til indfangning af 1 fasan pr. hektar.

Jagtretten på arealet, hvor der indfanges fasaner, skal omfatte minimum 250 hektar sammenhængende areal, og fugleholdet skal have et omfang, som kræver registrering hos Fødevarestyrelsen, hvilket vil sige en årlig produktion på mindst 100 fugle eller 200 æg.

De indfangede fasaner må ikke gøres til genstand for salg eller på anden måde formidles, og de skal genudsættes på indfangningsejendommen senest førstkommende 25. maj.

Ansøg om tilladelse

Ansøgningsskema til indfangning af fasaner

Husk at udfylde alle felter og underskrive ansøgningsskemaet.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til: mst@mst.dk