Indberet udsætning af fasan, agerhøne og gråand

Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen senest en uge efter udsætningen. Udsættes flere arter, skal de indberettes hver for sig.

Reglerne for udsætning af fuglevildt fremgår af Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 og bilag 2. Indberetningen er lodsejerens ansvar, men andre kan dog indberette på vegne af ejeren. 

Hvis man vil udsætte mere end 100 fugle, skal man desuden først gennemgå et kursus i udsætning godkendt af Miljøstyrelsen. Kurserne udbydes fx af Skovskolen og Danmarks Jægerforbund.

Bemærk, at det kræver biotopplan at udsætte mere end 100 fasaner og/eller agerhøns. 

Se de detaljerede retningslinjer her 

 

Indberet din udsætning her

Regler for udsætning af fuglevildt

ÅrIndberettet
i alt 
FasanAgerhøneGråand, voksenGråand, ælling
2018

859.214

804.861

7.055200

47.098

2019868.103801.7736.26458959.477
2020877.851811.9267.15286057.913
20211.046.664958.35910.1421.51976.644
20221.045.911966.8148.4632.20268.432
20231.125.9521.041.1898.5991.09175.073