Udsætning og indfangning af fuglevildt

Man må udsætte gråænder, fasaner og agerhøns uden særlig tilladelse, men enhver udsætning skal indberettes til Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem uanset antallet af fugle. Der er ingen nedre grænse. Indberetningen skal ske via borger.dk eller virk.dk senest en uge efter udsætningen. 

Udsætning af mere end 100 fugle i alt samme år kræver desuden, at den eller de ansvarlige har deltaget i et kursus i udsætning godkendt af Miljøstyrelsen. Vil man udsætte mere end til sammen 100 fasaner og agerhøns, skal man endvidere udarbejde og anmelde en biotopplan.