Fredede dyr og planter

Mange dyr og planter trues af udryddelse, derfor bliver de fredet.

Fredede dyr og planter må ikke samles ind eller slås ihjel, og planter må ikke fjernes fra det sted, de vokser op, jf. artsfredningsbekendtgørelsen

Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven.

Miljøstyrelsen fastsætter jagttider og afgør, hvilke arter der må jages. De dyr, der ikke er jagttid på, er fredede. De fleste fuglearter er fredede, bl.a. alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle. Desuden er alle krybdyr og padder samt 13 arter af insekter beskyttet af en særlig fredning. Det gælder også nogle truede plantearter, bl.a. alle orkideerne.

Ønsker man at ansøge om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen, skal der sendes ansøgningsskema til  med angivelse af, at der ønskes dispensation fra.

Ansøgning om dispensation (word)

Ansøgning om dispensation (pdf - ikke skrivbar)