Afsluttede miljøvurderinger

Her kan du finde oversigt over afsluttede miljøvurderingsprojekter, som miljøstyrelsen er myndighed for.