Elektrificering og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg

OBS! Den 2. februar 2017: Transport-, Bygge- og Boligministeriets departement har meddelt Banedanmark, at det er blevet besluttet politisk at indstille de igangværende undersøgelser af en hastighedsopgradering af banestrækningen Holbæk-Kalundborg. De igangværende undersøgelser af en elektrificering af banestrækningen Roskilde-Kalundborg er ikke berørt af denne beslutning, og disse undersøgelser fortsætter således uændret. Såfremt undersøgelserne på et senere tidspunkt skulle blive aktuelle igen, vil en egentlig fysisk etablering af en hastighedsopgradering tidligt kunne ske fra 2024 og fremefter af hensyn til udrulningen af det nye Signalprogram. På denne baggrund afslutter Miljøstyrelsen hermed sagen. Banedanmark har anmeldt projektet elektrificering og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Roskilde og Kalundborg

Den politiske aftale En moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (S, SF og RV), Dansk Folkeparti og Enhedslisten blev en række baneprojekter vedtaget med henblik på at give kortere rejsetider til passagererne og gøre jernbanen mere moderne, stabil og miljøvenlig. Blandt andet blev det besluttet at elektrificere størstedelen af jernbanen i Danmark samt at hastighedsopgradere en række regionale baner.

Som led i denne aftale blev der afsat 1,3 mia. kr. til elektrificering af banestrækningen Roskilde – Kalundborg samt opgradering af hastigheden mellem Holbæk og Kalundborg fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t.

Elektrificeringen af strækningen er en del af et større elektrificeringsprogram for det danske jernbanenet, som blev igangsat med den politiske aftale Elektrificering af jernbanen mv. af d. 7. februar 2012.

Elektrificering af jernbanestrækningen mellem Roskilde og Kalundborg er omfattet af Lov om elektrificering af jernbanen, lov nr. 609 af 12. juni 2013. Det er derfor Banedanmark, der står for VVM-processen for elektrificeringen mellem Roskilde og Kalundborg og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der er myndighed for VVM-processen for hastighedsopgraderingen mellem Holbæk og Kalundborg. 

Læs mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside 

Aktuel status for sagen (opdateret d. 25. april 2016)

Indkaldelse af idéer og forslag har været udsendt i offentlig høring fra d. 7. december 2015 til d. 22. januar 2016. VVM-redegørelsen er under udarbejdelse.

Den 2. februar 2017: Transport-, Bygge- og Boligministeriets departement har meddelt Banedanmark, at det er blevet besluttet politisk at indstille de igangværende undersøgelser af en hastighedsopgradering af banestrækningen Holbæk-Kalundborg. På denne baggrund har Miljøstyrelsen afsluttet sagen.