Viking Link

Energinet.dk ønsker at etablere Viking Link - en jævnstrømsforbindelse imellem Danmark og England, med tilhørende omformerstation

Viking Link udvikles af Energinet.dk, det systemansvarlige transmissionsselskab i Danmark, og britiske National Grid via National Grid Viking Link Limited.

På dansk jord skal der anlægges et højspændingskabel fra Blåbjerg (Varde Kommune) til den eksisterende el-station i Revsing (Vejen Kommune). På el-stationen skal der desuden opføres en ny omformerstation.

Viking Link står på EU’s liste over projekter af fælleseuropæisk interesse (Projects of Common Interest). Det vil sige, at projektet er udpeget af Europa-Kommissionen, fordi det kan bidrage til at skabe et integreret energimarked i EU.

Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Aktuel status for sagen (opdateret d. 6. februar 2018)

VVM-redegørelsen er udsendt i offentlig høring fra d. 14. september 2017 til d. 16. november 2017. VVM-tilladelsen er meddelt til Energinet.dk d. 6. februar 2018.