DSB-Værksted ved Godsbanegården i København

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen (VVM) af DSB’s etablering af nyt værksted ved Godsbanegården i København. Der skal anlægges et nyt værksted samt nye spor til opstilling af togmateriel på et areal nær eksisterende værksteder ved Otto Busses Vej, syd for Dybbølsbro Station.

DSB ønsker at etablere nye værksteder til vedligeholdelse af de fremtidige el-tog, som skal erstatte de dieseldrevne IC3- og IC4-tog. De nye tog vil blive leveret i perioden 2023-2029 og de første togsæt indsættes i drift i 2024. DSB vil indkøbe omkring 150 el-togsæt.

Der skal etableres tre værksteder i eller tæt ved strategiske knudepunkter på banenettet hvoraf 2 etableres i København og et etableres ved Aarhus. Værkstederne vil varetage forskellige funktioner i forhold til vedligehold af de nye el-tog. Bygningerne vil rumme vedligehold og klargøring af togsæt, udskiftning og afretning af hjul samt togvask. I tilknytning til værkstederne etableres jernbanespor til opstilling af togmateriel

Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger, værksted, vaskehal mm. og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for spor, køreledninger, broer og andre konstruktioner i tilknytning til banen.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret 24. november 2021)

Miljøstyrelsen har meddelt tilladelse til projektet d. 24. november 2021. Tilladelsen er samme dag annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Sagens dokumenter

2 offentlighedsfase:

- Miljøkonsekvensrapport

- Udkast til § 25 tilladelse

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

- Offentliggørelse af afgørelse

- 2. offentlighedsfase