Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Denex A/S har ansøgt om miljøgodkendelse af det eksisterende lageranlæg. Driften, anvendelsen og omfanget af lagerfaciliteten vil være uændret. Lageret er en risikovirksomhed, der skal gennemføres en VVM-procedure, og aktiviteterne skal miljøgodkendes.

Helt tilbage fra Anden Verdenskrig har der været opbevaret ammunition i bunkers i Bunken Klitplantage. Det nuværende anlæg er bygget i midten af 1950´erne og udvidet i 1960´erne. Lagerfaciliteten har været anvendt af Forsvaret i forbindelse med ammunitionsfabrikken ved Elling.

Folketinget privatiserede med forsvarsforliget i 2008 ammunitionsfabrik ved Elling med de tilhørende lagerfaciliteter i Bunken Klitplantage. Virksomheden Denex A/S har overtaget aktiviteterne. Ved privatisering blev både lageret og ammunitionsfabrikken omfattet af de almindelige EU-risikoregler for farlige virksomheder. Der er ikke tidligere blevet udarbejdet VVM eller miljøgodkendelse for lagerfacilitet Bunken.

Lagerfaciliteten er en risikovirksomhed, og der skal derfor gennemføres en VVM-procedure, og aktiviteterne skal miljøgodkendes.

Naturstyrelsens arealenhed i Vendsyssel udlejer arealerne i Bunken Klitplantage til Denex A/S. Forsvaret ejer og vedligeholder bygningerne. Lageret ligger lige sydøst for Råbjerg Mile, og området er offentligt tilgængeligt.

Aktuel status for sagen (opdateret d. 5. september 2017)

Miljøstyrelsen har d. 5. september 2017 givet VVM-tilladelse og miljøgodkendelse.