Udledning fra renseanlæg på Nyt OUH, Odense Kommune

Plan og miljøvurdering

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen (VVM) af udledning af renset spildevand fra et renseanlæg på Nyt OUH, Glisholmvej 2a, 5260 Odense S.

Renseanlægget vil være baseret på membran bioreaktor-teknologi kombineret med ozonering, aktive kulfiltre og UV-behandling. Et tilsvarende anlæg på Herlev Sygehus fjerner organiske mikroforureninger (herunder lægemiddelstoffer), bakterier og virus. Anlægget på Nyt OUH fra have en kapacitet på 3000 PE. Udledningen af det rensede spildevand vil ske til Killeruprenden.

Miljøstyrelsen har myndighedskompetencen for miljøvurderingen. Odense Kommune er myndighed for den udledningstilladelse, der skal meddeles.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret 15. juni 2021)

Miljløstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.