Naturplejeguiden - platformen

Her kan du som lodsejer finde information om regler og muligheder ved naturpleje.

Få vejledning om muligheder, regler og evt. tilskudsmuligheder i forhold til naturpleje, eller tilgå kortværktøjer til naturen på din grund. Du kan også læse mere om bl.a. græsning, vildtpleje, braklægning og mulighederne for at søge tilskud til naturplejetiltag.

Ønsker du at få målrettet vejledning til et konkret naturplejetiltag på en bestemt arealtype kan du også prøve naturplejeguide-værktøjet.