Naturplejeguiden - værktøjet

En vejledningsplatform for landmænd og øvrige, der overvejer at gå i gang med naturpleje.

Naturplejeguiden giver dig gode råd og vejledning til pleje og anvendelse af naturarealer.

Sådan bruger du naturplejeguidens værktøj 

Gennem to simple trin får du målrettet vejledning til et konkret naturplejetiltag på en bestemt arealtype. Vælg først hvilken type areal du ønsker at lave tiltag på, og derefter hvilket plejetiltag du har i tankerne.

Du vil få vejledning om muligheder, regler og evt. tilskudsmuligheder i forhold til netop de valg du har foretaget dig, samt henvisninger til øvrige nyttige informationer. Kombinationer af arealtyper og tiltag, der typisk ikke er mulige eller naturforbedrende vil ikke kunne vælges i guiden.

Naturplejeguiden - platformen

Vil du vide mere, eller har du brug for mere generel information om naturpleje, kan du læse mere på naturplejeguidens platform. Her kan du bl.a. tilgå kortværktøjer til naturen på din grund. Du kan også læse mere om bl.a. græsning, vildtpleje, braklægning og mulighederne for at søge tilskud til naturplejetiltag.

Samspil mellem naturpleje og regler for øvrig landbrugsdrift