Appen for Beskyttet Natur

Der er i øjeblikket driftsproblemer med Appen

Vi har i øjeblikket problemer med opdatering af de nyeste § 3-registreringer i Appen for beskyttet natur. Vi henviser derfor til, at man, indtil der er styr på problemet, anvender Danmarks Arealinformation til at tilgå de vejledende registreringer, da disse er opdaterede. Vi arbejder på at løse problemet. 

Hvad er formålet med appen for beskyttet natur?

Appen for Beskyttet Natur er udviklet for at gøre den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, lettilgængelig mens du er i felten. Formålet med appen er også, at give dig direkte adgang til at se besigtigelser, artsfund og øvrige informationer om de enkelte § 3-områder, samt arealernes score i Biodiversitetskortet og High Nature Value (HNV). Appen giver dig desuden adgang til at se hvor der er fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger.

Hvor finder jeg Appen for Beskyttet Natur?

Appen kan findes i din iTunes App Store eller på Google Play ved at søge på "beskyttet natur" eller "Miljøstyrelsen" eller ved at følge disse links:

Download app'en til Android

Download app'en til Iphone

Windows-versionen af app'en kan hentes direkte her:

Download app'ens installationsfiler til Windows 10

Notifikationsmuligheder

Appen giver dig mulighed for at modtage en notifikation når du er nær et § 3-registreret naturområde eller et fredet fortidsminde. Under ’Notifikationer’ har du mulighed for selv at justere om og hvornår du vil modtage notifikationer.

 

Appen har tre forskellige kort i kortgalleriet:

Beskyttede naturtyper

Kortet for beskyttet natur viser den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, samt de informationer der hører til den enkelte registrering eller udpegning. Dertil har du mulighed for at se de naturbesigtigelser og –registreringer, der er foretaget af myndighederne. § 3-registreringen er vejledende og der kan derfor forekomme beskyttet natur der ikke er registreret. Læs også folderen: Er der beskyttet natur på din ejendom?

Naturinfo

I Naturinfokortet kan du se Biodiversitetskortets Bioscore og Artsscore samt High Nature Value-scoren (HNV-score) af dit areal. Dertil har du mulighed for at se de naturbesigtigelser og –registreringer, der er foretaget af myndighederne.

Fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger

I kortet kan du se punkter, linjer, arealer og beskyttelseszoner for fredede fortidsminder samt de beskyttede sten- og jorddiger. Dertil kan du tilgå informationer om det enkelte fortidsminde eller beskyttede sten- og jorddige. Læs også Slots- og Kulturstyrelsens folder om beskyttede sten- og jorddiger.

 

Hvor ofte opdateres appens data?

De dynamiske kortlag i appen opdateres hver nat. Dette omhandler den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, § 3-udpegede vandløb, besigtigelser samt fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger.

HNV-kortet og Biodiversitetskortet opdateres i appen når der udkommer en ny version af disse. Der udkommer en ny version af HNV-kortet årligt, mens der typisk med et par års mellemrum udkommer en ny version af Biodiversitetskortet.

 

Driftsstatus

Nr. Beskrivelse af problemÅrsagEvt. løsninger
1

Der vises ingen kort i kortgalleriet på min mobilenhed

1) Enkelte androidtelefoner lever ikke op til appens grafikkrav.

2) Der kan i opdateringsperioder af op til 1 times varighed være lukket for adgang til appens kort 

1) Kan ofte afhjælpes ved opdatering til nyeste styresystem og/eller geninstallation af appen
2Adressesøgning fungerer ikkeAdressesøgning indgår som standard i den skabelon som appen er bygget på, men funktionen kan ikke anvendes i appen 

Hvem står bag Appen for Beskyttet Natur?

Appen for Beskyttet Natur er finansieret af Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og er udviklet af Miljøstyrelsen og Geoinfo, i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, kommunerne og Slots- og Kulturstyrelsen.

Appen for Beskyttet Natur drives af Miljøstyrelsen i samarbejde med en ekstern leverandør.