Biodiversitet

Der er mange ting, man selv kan gøre for at give biodiversiteten og de vilde arter en håndsrækning, og ofte kræver det slet ikke så meget. Ofte handler det faktisk om at skrue ned for arbejdsindsatsen i haven og lade naturen få plads. Herunder finder du en række forslag til tiltag, du kan prøve af på egen grund. Der er rig mulighed for at lade kreativiteten få frit spil. Hvad og hvor meget du vil gøre, er op til dig, det vigtigste er blot, at man prøver.

Mange plante- og dyrearter kunne bruge din hjælp

Mange planter og dyr er i tilbagegang, men måske kan du bidrage til at hjælpe nogen af dem.

En af de vigtigste årsager til tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed, eller biodiversiteten som det også kaldes, er manglen på egnede levesteder. Et af de steder hvor vi kan give biodiversiteten en hjælpende hånd er i byerne. Byerne udgør ca. 25% af landets areal og her findes rig mulighed for at lave egnede levesteder for plante- og dyrearter.

Rigtig mange mennesker, der har en have eller en altan, kan hjælpe dyr og planter med at skabe egnede levesteder, enten ved en beskeden indsats og nogle gange ved slet ikke at gøre noget.

Hvorfor skal jeg gøre plads til biodiversiteten i min have eller altankasse?

Planter og dyr er gensidigt afhængige af hinanden og derfor vil skabelsen af levesteder for en art ofte være til gavn for flere andre arter.

Får du f.eks. flere insekter i haven, vil blomster blive bestøvet og pindsvin, fugle og flagermus få noget at leve af.

Der er mange muligheder for at gøre noget for de vilde planter og dyr, også selvom du ikke ejer skov og mark. Altankassen, villahaven eller sommerhushaven kan også bidrage til biodiversiteten. Det kan f.eks. være, at du planter eller sår blomstrende planter i altankassen, overlader et hjørne af haven ”til sig selv”, du lader store grene og stammer ligge i haven, graver en lille havedam eller lægger en lille, uforstyrret stenbunke. Disse tiltag kan blive gode levesteder, og du vil kunne observere, hvordan forskellige arter vil bruge områderne.

Colourbox

Hvad kan du selv gøre?

3 generelle råd til at øge biodiversitet i have eller på altan

Hjemmehørende planter

Som udgangspunkt gavner det de vilde dyrearter mest, hvis man bruger hjemmehørende planter i sin have og andre steder.

Både DCE - Aarhus Universitet og Haveselskabet har udarbejdet lister til inspiration om gode insektvenlige planterarter, der er nemme at dyrke.

 

Inspirationsark om såning af vilde blomster

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Habitats og Københavns Universitet udgivet et inspirationsark, der guider uden om de værste faldgruber, når man vil så vilde blomster for at etablere små områder med vild natur: 

"Tænk før du sår"

Eksperterne har skrevet inspirationsarket til professionelle naturforvaltere i kommunerne, men der er helt sikkert også mange haveejere, som vil kunne finde inspiration i teksten.

Colourbox

Du kan gøre mere for naturen, ved at gøre mindre 

Gødskning

Det kan være fristende at give haven et ekstra boost i form af plantegødning. Men man bør tænke sig om, inden man gøder jorden. Gode levesteder for vilde insekter, svampe og planter er oftest meget næringsfattige. Hvis man gøder et område, vil det hurtigt blive domineret af næringselskende planter, som græsser, nælder, dueurt og andre høje planter og derved blive meget tæt og ensformigt. Derimod vil et næringsfattigt område kunne huse en stor mangfoldighed af nøjsomme plantearter og et væld af levesteder for svampe og insekter. Derfor er det en god idé at lade gødningen stå i den vilde have.

Oprydninger

Når buskene, hækken og træerne beskæres, kan det være fristende at køre afklippet på genbrugspladsen med det samme. Men man kan faktisk bruge afklippet til at skabe et væld af levesteder. Hvis man har et kvashegn eller en kompostbunke, kan man lægge afklippet heri, så det med tiden kan blive et godt skjulested for mange af havens smådyr.

Brug af pesticider

Føler man sig generet af myrer eller andre smådyr i haven vil mange ofte ty til brug af pesticider, salt, eddike og andre remedier. Man bør dog undgå brugen af disse, hvis man gerne vil skabe en vildere have, især fordi salt og eddike ikke er godkendt til brug i bekæmpelse af ukrudt og skadedyr i haven og kan være skadeligt for miljøet. I yderste tilfælde, f.eks. hvis myrer underminerer terrassens fliser, kan man anvende kogende vand.

Supplerende materiale og links

Artsportaler

 • Arter
  Arter er et fællesskab, hvor alle kan hjælpe med at finde, registrere og bestemme arter. Du kan samtidig få inspiration til naturoplevelser og viden om Danmarks artsrigdom.

 • GBIF (Global Biodiversity Information Facility)
  GBIF er et international netværk og en database, der samler artsdata fra hele verden og gør dem let tilgængelige på én enkelt portal.

 • Danmarks Svampeatlas
  Danmarks Svampeatlas er en artsdatabase med fokus på svampe og laver. Til sitet er også tilknyttet en app, så man kan registrere og stille spørgsmål til arter man finder på farten. Portalen er gratis at anvende, og alle svampeinteresserede kan tilmelde sig som brugere.

 • iNaturalist
  iNaturalist er en international og meget brugervenlig artsportal. Til sitet er tilknyttet en app, med en meget brugervenlig billedgenkendelse, som bl.a. er god til at give et bud på plantearter og sommerfugle.

Organisationer

 • Vores natur
  Vores Natur er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og DR. På hjemmesiden finder du blandt andet forslag til at lave vild natur hvor du bor.

 • Miljøtilstand.dkMiljøtilstand.dk viser miljøets tilstand og udvikling i Danmark på en række udvalgte områder. Miljøtilstand.nu er drevet af Miljøstyrelsen.