Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor igangsatte Miljøministeriet kampagnen ’Sammen om et VILDERE Danmark’ i 2021, som skulle motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Alle landets 98 kommuner dystede om at blive Danmarks VILDESTE!

Miljøministeren inviterede d. 5 februar 2021 alle landets 98 kommuner til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten gik ud på, at kommunerne skulle udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien satte grænser.

Konkurrencen har været startskuddet til, at vi sammen kan gøre Danmark vildere. Passe bedre på vores sommerfugle og vilde blomster. Og give en mere sprudlende, kriblende og levende natur videre til vores børnebørn. 

Selvom konkurrencen er overstået, kan du stadig blive inspireret af kommunernes gode naturprojekter og læse om konkurrencen herunder.

Alle kommunernes erfaringer fra konkurrencen, blev samlet i en Hvidbog til inspiration for kommuner og andre interesserede.

Find hvidbogen her

 

Vordingborg Kommune løb med sejren

Den 19. september 2022 blev vinderen af konkurrencen udpeget til et stort kåringsevent ved Amager Naturcenter.
Dommerpanelet havde utroligt svært ved at vælge en vinder, blandt de mange gode projekter, MEN - Vordingborg Kommune endte med at løbe med titlen som Danmarks VILDESTE kommune.

Ifølge juryen har Vordingborg Kommune lavet et stort og meget gennemtænkt projekt på Knudshoveds Odde. Her har kommunen bl.a. fokuseret på at beskytte klokkefrøen, der lever i området, og som er en af vores allermest truede arter i Danmark. Det gør de ved at udvide og forbedre naturen i et stort område, der svarer til ca. 390 fodboldbaner.

Ud over den ærefulde titel vandt Vordingborg Kommune 1 million kroner til mere vild natur doneret af Den Danske Naturfond. Præmien skal gå til at gennemføre et VILDT naturprojekt i kommunen.

 

Kåringen af Danmarks VILDESTE kommune

Se live-optagelsen fra kåringseventet, hvor Miljøministeriet kårede Danmarks VILDESTE kommune og uddelte andre VILDE præmier.

Fem ekstrapriser uddelt

Foruden titlen som Danmarks vildeste kommune uddelte juryen fem ekstrapriser:


Stort: Kolding Kommune og Middelfart Kommune stillede op sammen, med et projekt, der skal skabe mere vild natur under havoverfladen i Lillebælt. Der er udlagt stenrev, etableret ålegræsenge og lavet en fugleø. Samtidig har borgerne mulighed for at følge udviklingen under overfladen via nyetablerede snorkelstier. Kommunerne har sammen vundet prisen for et stort naturprojekt.

Intelligent: Syddjurs Kommune vandt prisen for et intelligent naturprojekt. Her har man fokuseret på naturpleje på §3-arealer – altså naturområder, som har brug for en særlig beskyttelse. Kommunen har lavet et samarbejde med lokale dyreholdere om naturpleje med islandske heste, som er en god, enkel og billig løsning til at styre græsningstryk på de små arealer.

Engagerende: Vejle Kommune har man lavet en rigtig stor indsats med at få engageret børn og unge i kampen for en mere vild natur. Intet mindre end 80 skoler og dagsinstitutioner i kommunen deltager i et væld af aktiviteter, som gavner biodiversiteten. Derfor har kommunen vundet prisen for et engagerende naturprojekt.

Nytænkende: Lolland Kommune har man opkøbt forladte ejendomme og henlagt til natur. Derudover har man udnævnt lokale biodiversitetsambassadører, som skal hjælpe med at sprede budskabet om, hvad vi alle sammen kan gøre for at hjælpe naturen. Juryen har lagt mærke til, at der er sat gang i en ægte forandring i kommunens naturforvaltning, og derfor vinder Lolland Kommune prisen for et nytænkende naturprojekt.

Vedvarende: Odense Kommune har opkøbt skovarealer for dels at bevare den eksisterende skov og dels finde nye arealer til fremtidig skov. Når man hjælper skovene i sit lokalområde, hjælper man samtidig en lang række truede dyr og planter. Odense Kommune har med sit projekt vundet prisen for et vedvarende naturprojekt. 

 

Endelig modtog tre vilde virksomheder og tre vildsjæle også priser for deres engagement og gode arbejde for biodiversiteten. 

Foto: Christine Tannous

Vild natur på skoleskemaet 

Friluftsrådet har samlet en masse spændende undervisningsmaterialer om den vilde natur. Der er materialer både til de fleste - fra indskoling til gymnasiale uddannelser - og aktiviteterne rækker vidt fra "Krible-krable-aktiviteter" til vilde naturlogbøger og til dataindsamling om DNA og liv.

Du kan også få en masse tips til, hvordan skoler kan forbedre naturvilkårene på egne arealer og samtidig række biodiversiteten og truede dyrearter en hjælpende hånd. Det giver eleverne mulighed for at lære mere om naturen omkring dem.

Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside om grønne skoler.