Øremærkning af dyr i naturplejen

Vær opmærksom på, at der er regler for øremærkning af dyr – også selvom dyrene går ude når de bliver født.

Kvæg

Kalve skal registreres inden 7 dage og øremærkes inden 20 dage.

Der kan søges dispensation til at udsætte øremærkning af kalve til 6 måneder på store naturarealer. Arealerne skal minimum være på 40 ha. Disse betingelser er bl.a., at det primære formål med at holde kvæg på området er naturbeskyttelse. At området skal være ejet eller drevet af det offentlige med naturpleje for øje og/eller i privat eje og afgræsset under godkendt ordning med naturpleje for øje. Derudover skal området være præget af betydelige naturlige ulemper, der medfører, at dyrene har reduceret fysisk kontakt med mennesker, samt at dyrene ikke er vant til regelmæssig kontakt med mennesker og udviser stærk aggressiv adfærd ved isætning af øremærker.

Får og geder

Lam og kid, der bliver slagtet i Danmark, før de er 12 måneder gamle, behøver kun at mærkes med et øremærke med besætningens CHR-nr.

  • Mærkningen skal ske senest 60 dage efter fødslen, og inden dyret fjernes fra besætningen.
  • Øremærkning af lam og kid i besætninger med minimum 200 moderdyr registreret i besætningsregistret pr. 1. april, og hvor samtlige læmninger sker udendørs, skal være foretaget senest fire måneder efter fødslen. Lam og kid, der føres fra området inden fire måneder efter fødslen, skal være mærket.

Læs mere om regler for øremærkning i Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)

Heste

Der er ingen regler for øremærkning af heste. Heste der er født efter 1. juli 2009 skal chipmærkes. Derudover skal alle heste have et pas, der indeholder sider til registrering af medicinering.

Læs mere

Du kan læse mere om reglerne for øremærkning i dette faktaark.